Αϊτή: Το πολύπαθο νησί της Καραϊβικής ήταν η πρώτη κρατική οντότητα που αναγνώρισε την Επανάσταση του ‘21 και το δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοδιάθεση. Όλα αυτά συμβαίνουν στις 15 Ιανουαρίου 1822.

Έχει προηγηθεί μια επιστολή έκκληση του Αδαμάντιου Κοραή και άλλων επιφανών Ελλήνων των Παρισίων προς τον πρόεδρο της νήσου, Ιωάννη Βόγιερ [Jean Pierre Boyer], ζητώντας του να βοηθήσουν την Επανάσταση. Την ιδέα να του απευθυνθούν την είχε ο περίφημος Γάλλος στρατηγός Λαφαγιέτ.


Γκραβούρα του χάρτη της Αϊτή

Αϊτινοί εθελοντές ταξιδεύουν προς την Ελλάδα για να στηρίξουν την Επανάσταση

Η Αϊτή, χώρα φτωχή, εννοείται ότι δεν είχε δυνατότητες να στείλει μεγάλη βοήθεια προς την Ελλάδα. Στέλνει όμως 45 τόνους καφέ προς πώληση, για να αγοραστούν καριοφίλια και άλλα πολεμοφόδια, και 100 Αϊτινούς εθελοντές, που πέθαναν όλοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα.

Γι΄ αυτούς έχει γραφτεί βιβλίο με τον τίτλο «Η Αϊτή και η Ελληνική Επανάσταση του 1821». Ο συγγραφέας, Γρηγόρης Ζώρζος, αφιερώνει το βιβλίο στους 100 μαύρους Αϊτινούς ήρωες που πέθαναν για την Ελλάδα αλλά οι φυλετικές και θρησκευτικές σκοπιμότητες τους άφησαν στην αφάνεια. Εφαρμόζοντας την υπόσχεση του Κοραή στους Αϊτινούς, προχώρησε στην έκδοσή του.

Παράλληλα με την αποστολή βοήθειας, ο Πρόεδρος της Αϊτή Βόγιερ, στέλνει προς τον Αδαμάντιο Κοραή, επιστολή η οποία φέρει την ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 1822.

«Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις [αυτή την ονομασία είχε τότε η Αϊτή], οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.


Πίνακας ζωγραφικής της Επανάστασης του 1821

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος.

Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

O πρόεδρος της Αϊτή, Βόγιερ που ανταποκρίθηκε στην επιστολή του Καπποδίστρια

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας Βόγιερ


Πρωτοπόρα η Αϊτή, καταργεί πρώτη τη δουλεία

Η Αϊτή, γνήσιο προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν η πρώτη χώρα που κατάργησε τη δουλεία και κυβερνήθηκε από μαύρους. Ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία την Πρωτοχρονιά του 1804, αλλά ακόμη και σήμερα παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Σήμερα όμως η βασανισμένη νήσος διατηρεί όλα τα θλιβερά ρεκόρ: της μεγαλύτερης παιδικής θνησιμότητας, του χαμηλότερου προσδόκιμου ζωής, του υψηλότερου ποσοστού ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, του μεγαλύτερου ποσοστού αναλφαβητισμού και ανεργίας, των πιο βάρβαρων δικτατοριών, της πιο διαδεδομένης σύγχρονης παιδικής σκλαβιάς. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι ήταν ο μπροστάρης της ελευθερίας στο δυτικό ημισφαίριο.

Ο μεγάλος θανατηφόρος σεισμός

Πριν 11 χρόνια η Αϊτή επλήγη από ισχυρό σεισμό, που προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή. Οι νεκροί έφθασαν τις 316.000 και οι άστεγοι ξεπέρασαν το 1.600.000. Η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το ηθικό χρέος της προς τη χώρα που πρώτη αναγνώρισε τα δίκαια του αγώνα της το 1821, απέστειλε βοήθεια. Μάλιστα, στις 24 Ιανουαρίου Έλληνες και Γάλλοι διασώστες, ανέσυραν ζωντανό έναν 24χρονο από τα ερείπια ξενοδοχείου, δώδεκα ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7 Ρίχτερ.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις