Δήμος Πειραιά: Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, οι απαλλαγές τελών και οι οικονομικές διευκολύνσεις, για δημότες που διαβιούν και ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στην πόλη του Πειραιά. Τα μέτρα κοινωνικού σκοπού που εγκρίθηκαν, έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση και τη στήριξη όλων όσοι πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά επικαιροποίησε τις κάτωθι απαλλαγές και οικονομικές διευκολύνσεις, οι οποίες ισχύουν κατά περίπτωση, από τη λήψη των μέτρων και μέχρι την άρση τους. Συγκεκριμένα:

  1. Απαλλαγή από το αναλογούν ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των καταστημάτων, για όσο χρόνο θα έχει επιβληθεί παύση λειτουργίας των καταστημάτων, κατά περίπτωση.
  2. Απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων παύσης λειτουργίας των καταστημάτων, κατά περίπτωση.
  3. Αναστέλλεται η πληρωμή των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, από  1 Μαρτίου και μέχρι τη λήξη των μέτρων και την έναρξη λειτουργίας των δομών. Τροφεία τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί για τον μήνα Μάρτιο, με αίτηση των δημοτών, θα επιστραφούν αχρεωστήτως.
  4. Για τα μισθωμένα από ιδιώτες ακίνητα του Δήμου, για εμπορική χρήση, από την έναρξη των μέτρων και μέχρι τη λήξη τους, μειώνεται το μηνιαίο μίσθωμα κατά 40%.
  5. Για τις οφειλές των κατόχων περιπτέρων για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, δίνεται η δυνατότητα να εξοφληθούν με επιμερισμό του οφειλόμενου ποσού σε τρείς (3) δόσεις, ως εξής: Α΄ δόση  έως 31/7,  Β΄ δόση έως 30/9 και Γ΄ δόση έως 30/11.
  6. Απαλλαγή καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων (0,5%).
  7. Για ήδη καταβληθέντα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων, δίνεται η δυνατότητα για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις.
  8. Ως προς το αναλογούν τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (0,5%) και του αναλογούντος τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης (5%), δεν απαιτείται λήψη ελαφρύνσεων από τον Δήμο, καθόσον, είναι αυστηρά συνδεδεμένα με τη λειτουργία και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και εν τοις πράγμασι, όταν οι επιχειρήσεις είναι κλειστές, δε γεννάται και υφίσταται το ανάλογο τέλος.
  9. Ως προς τη λειτουργία της Κυριακάτικης Αγοράς (Παζάρι), μη καταβολή αναλογικών οφειλών για τις Κυριακές τις οποίες δεν θα λειτουργήσει.
  10. Αναστολή της καταβολής των τελών α) 0.5% διαμονής παρεπιδημούντων, β) 0.5% ακαθάριστων εσόδων, γ) 5% κέντρων διασκέδασης για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για απαλλαγές τελών και οικονομικές διευκολύνσεις, στο site  του Δήμου Πειραιά, στον σύνδεσμο: https://piraeus.gov.gr/hlektronikes-aithseis

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις