Αξιοσημείωτη η αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και θυμού για τα 2/3 των πολιτών στην Ελλάδα, αποκαλύπτει νέα παγκόσμια μελέτη για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Μάλιστα, η αύξηση παρουσιάστηκε διπλάσια ή και τριπλάσια, συγκριτικά με τους συμμετέχοντες άλλων χωρών.

Στην εν λόγω Παγκόσμια Μελέτη Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων (Μελέτη COH-FIT), έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής 108.000 άτομα παγκοσμίως. Αναφορικά με την Ελλάδα, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των ενηλίκων, οι οποίες αφορούν τις τάξεις νεαρών ενήλικων 18-39 ετών, ατόμων μέσης ηλικίας 40-64 ετών και ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των αρνητικών ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν παρουσιάστηκε διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Παράλληλα, ένα από τα ευρήματα της έρευνας αφορούσε σε σημαντική βελτίωση της κοινωνικά επωφελούς ή αλτρουιστικής συμπεριφοράς και διάθεσης των 2/3 των συμμετεχόντων στην έρευνα, ποσοστό που αφορούσε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η εν λόγω έρευνα υποδεικνύει αύξηση των επιπέδων στρες, μοναξιάς και θυμού σε διπλάσιο ή και τριπλάσιο βαθμό στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες χώρες. Σημειώνεται πως, στις χώρες που συμμετείχαν δεν παρατηρείται η μεγάλη επιβάρυνση των ηλικιωμένων που σημειώνεται στην Ελλάδα.

Αξίζει να αναφερθεί πως, η βελτίωση των επιπέδων της επωφελούς ή αλτρουιστικής συμπεριφοράς είναι με τη σειρά της διπλάσια ή και τριπλάσια στην χώρα μας, συγκριτικά με τις άλλες χώρες που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Τι συμβαίνει στις άλλες χώρες

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση των επιπέδων του στρες, της μοναξιάς και του θυμού, αλλά και της κοινωνικά επωφελούς συμπεριφοράς στις άλλες 29 χώρες που συμμετείχαν. Τα ευρήματα αυτά αφορούν περίπου το 1/5 έως και το 1/3 των συμμετεχόντων. Ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά αγγίζουν χώρες όπως η Αυστραλία, το Ιράν, Μπαγκλαντές, η Χιλή, η Βραζιλία, η Κολομβία, η Ρουμανία και η Νότια Αφρική, έχοντας ποσοστά κοντά στο 2/5 έως και 1/2. Αξιοσημείωτη αύξηση των επιπέδων θυμού βρέθηκε στα 2/5 των όσων συμμετείχαν στο Μπαγκλαντές, Νότια Αφρική και Βραζιλία. Αρκετές χώρες παρουσίασαν διαφοροποίηση συναισθημάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών όπως στις Ιταλία, Ουγγαρία, Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιράν, Νότια Αφρική, ΗΠΑ, Βραζιλία, Ουρουγουάη.

Η αύξηση της αλτρουιστικής διάθεσης παρουσιάστηκε περίπου σε ποσοστό 1/5 έως και 1/3 των συμμετεχόντων. Ωστόσο υπήρξαν χώρες με πολύ χαμηλά ποσοστά, όπως στις Αυστραλία, Γαλλία, Ισπανία και Ιαπωνία με 1/10, αλλά και με υψηλότερα, όπως οι Χιλή, Μπαγκλαντές και Κολομβία με 2/5. Η ομάδα των ηλικιωμένων δεν φάνηκε να παρουσιάζει αξιοσημείωτες διαφορές.

Αναφορικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης της πανδημίας και την αποτελεσματικότητά τους, δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών. Οι πιο συχνές επιλογές των όσων συμμετείχαν στα ερωτηματολόγια αφορούσαν στρατηγικές διαχείρισης όπως την άσκηση ή το περπάτημα, τη χρήση του διαδικτύου, τα χόμπι, την άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή, τη μελέτη ή τη μάθηση κάτι νέου, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τις κοινωνικές συναναστροφές από απόσταση, την εργασία στο χώρο ή στο σπίτι, την ενημέρωση για την πανδημία COVID-19, τα ΜΜΕ, τον χρόνο με ένα κατοικίδιο. Μικρότερο ποσοστό είχαν χρήση αλκοόλ ή ουσιών και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.