Οι περιορισμοί που προκύπτουν από τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού προκαλούν δυσφορία και δυσαρέσκεια στους πολίτες, με αποτέλεσμα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιούν συχνούς ελέγχους σε διάφορα σημεία της χώρας, με σκοπό να εντοπίσουν αυτούς που δεν συμμορφώνονται. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί άδικα πρόστιμα, σε ανθρώπους που μετακινήθηκαν υπό έκτακτες συνθήκες, όπως για παράδειγμα ο εθελοντής αιμοδότης και ο καρκινοπαθής, και τα δύο προ ολίγων ημερών. Η νομοθεσία δίνει, λοιπόν, την δυνατότητα στους πολίτες να εκφράζουν τις αντιρρήσεις και να υποβάλουν ένσταση, εάν θεωρήσουν ότι τους επιβλήθηκε άδικο κάποια ποινή.

Έντυπο Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας.

Πότε – Προθεσμία υποβολής ένστασης

Οι πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αντίρρηση / ένσταση, οφείλουν να το κάνουν εντός πέντε ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας.

Που υποβάλλετε ενστάσεις

Ο πολίτης δύναται να υποβάλει εγγράφως τις ενστάσεις του στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο, το οποίο και που επέβαλε το πρόστιμο.

Πως – Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων

Σύμφωνα με τα όσα επισήμανε η Ιωάννα Ροτζιώκου, Αστυνόμος Β’, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, η υποβολή των ενστάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατόπιν υποβολής ενστάσεως

Εντός δύο ημερών τριμελής επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, εξετάζει την ένσταση, την οποία αποδέχεται η απορρίπτει. Σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, το πρόστιμο παραγράφεται. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

Πως, που και πότε εξοφλείται το πρόστιμο αν δεν παραγραφεί

Στην περίπτωση μη παραγραφής προστίμου, το πρόστιμο εξοφλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (e- παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/ Οριζόντια Παράβολα), είτε από τις τράπεζες, είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τη Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου, τότε αυτό αποστέλλεται από τις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα (30) ημερών στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του πολίτη, ώστε να βεβαιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Φορείς ελέγχων εκτός της ΕΛ.ΑΣ.

•    ΕΛ.ΑΣ
•    Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.)
•    Υγειονομικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού
•    Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
•    Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους
•     Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
•    Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του skai.gr

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις