Τι αλλάζει στα σχολεία από το Σεπτέμβριο

Τι αλλάζει στα σχολεία από το Σεπτέμβριο
Σαρωτικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα με άξονα το "ψηφιακό σχολείο" προαναγγέλλει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Οι αλλαγές θα γίνουν σε βάθος χρόνου τριών ετών, ωστόσο οι πρώτες παρεμβάσεις αναμένονται στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο με έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία-όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο- αποτελεί τη "βάση της παιδείας".

Οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις σε δημοτικά και γυμνάσια

- περικοπή της ύλης σε δημοτικά και γυμνάσια

- Όλα τα δημοτικά θα μετατραπούν σταδιακά σε ολοήμερα

- στις πρώτες τάξεις του δημοτικού η μελέτη θα γίνεται στην τάξη, με στόχο η "σάκα" του μαθητή να μένει στο σχολείο

-Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τα αγγλικά θα διδάσκονται απο την πρώτη τάξη του δημοτικού πιλοτικά σε 60 σχολεία

-Επίσης πιλοτικά 200 σχολεία θα εφοδιαστούν με διαδραστικούς πίνακες και με έναν υπολογιστή ανά θρανίο. Μελλοντικά όλα τα βιβλία θα είναι σε ψηφιακή μορφή

Εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

Οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προγραμματίζονται για το 2013. Οι εξετάσεις θα διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα έχουν όμως λόγο στην εισαγωγή των φοιτητών, ενώ τα θέματα θα επιλέγονται από "τράπεζα θεμάτων" με ζητήματα σταθμισμένης δυσκολίας.

Τι αλλάζει για τους εκπαιδευτικούς

-Καθιερώνεται πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης

-Οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και με βάση τα κενά των σχολικών μονάδων. Μεταθέσεις μόνο σε πραγματικά οργανικά κενά. Υψηλή μοριοδότηση στα σχολεία δυσπρόσιτων περιοχών.

-Ο εκπαιδευτικός θα προσλαμβάνεται ως δόκιμος και θα μονιμοποιείται έπειτα από αξιολόγηση.