ΔΗΜΑΡΚεντρική Επιτροπή:Την ανάδειξη ενός συμμετοχικού μοντέλου που θα καθορίζει την στάση και τις θέσεις της Προοδευτικής Συμμαχίας σε όλα τα βασικά πολιτικά ζητήματα προκρίνει η Δημοκρατική Αριστερά της οποίας η Κεντρική Επιτροπή συνεδρίασε με ακριβώς αυτό ως κεντρικό ζήτημα. Επίσης προτείνει να αποφασιστεί με κάλπη ο τίτλος του εγχειρήματος της προοδευτικής συμμαχίας.Στην απόφαση που λήφθηκε γίνεται αναφορά στην ανάγκη μετασχηματισμού του χώρου προκειμένου να εκφράσει μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία.

Η απόφαση αυτή αποτελεί έναν ακόμη πόλο στην συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Με αντικείμενο το οργανωτικό μοντέλο που θα είναι πιο πρόσφορο για την επίτευξη των στόχων της διεύρυνσης όπως και για το ζήτημα του ονόματος.

Η απόφαση

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο κείμενο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής «η ΔΗΜΑΡ προτείνει να δοθεί ο λόγος στη βάση για κρίσιμα ζητήματα επικαιρότητας, πολιτικής κατεύθυνσης και για τον τίτλο σε μία ανοιχτή διαδικασία με κάλπη όπου θα τοποθετηθούν τα μέλη και όσοι προοδευτικοί πολίτες θέλουν να εγγραφούν και να γίνουν μέλη μέσω αυτής της συλλογικής διαδικασίας».

Επισημαίνεται πως «με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί τόσο το άνοιγμα και η εγγραφή δεκάδων χιλιάδων νέων μελών όσο και η ανταπόκριση μας στην απαίτηση του κόσμου για λήψη αποφάσεων με απόλυτα δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες και με τον πρώτο λόγο στα μέλη».

Συνολικά η ΔΗΜ.ΑΡ στηρίζει την διαδικασία διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ αποτιμώντας ως θετικά τα βήματα που έχουν γίνει έως τώρα. Επισημαίνει όπως ότι δεν αρκούν αφού δηλώνεται ότι «το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα χρειάζεται να γίνουν περισσότερα και πιο γενναία βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Με ανοιχτές μαζικές διαδικασίες συμμετοχής στη διαμόρφωση της πολιτικής μας». Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι πρέπει να υπάρξει «ηλεκτρονική διαβούλευση κατά τη διαδικασία συγγραφής του προγράμματος. Για να δοθεί νέα ώθηση στο άνοιγμα του φορέα και στην βελτίωση της αντιστοίχισης ψηφοφόρων -μελών, ανάγκη την οποία ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει επισημάνει, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις: πρώτον η πολιτική, να εμπνεύσουμε πολιτικά τους προοδευτικούς πολίτες και να απαντήσουμε στα κρίσιμα πολιτικά επίδικα της εποχής και δεύτερον η οργανωτική δημιουργώντας πραγματικά ανοιχτές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα χωρίς διαφόρου είδους προσκόμματα».

Το συνέδριο της ΔΗΜΑΡ

Παράλληλα γίνεται αναφορά στο 5ο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει στις 28 κα 29 Μαρτίου, πριν δηλαδή το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει οριστεί για τις 17 Μαϊου. Σημειώνεται ότι στόχος του συνεδρίου είναι να απευθυνθεί η ΔΗΜ.ΑΡ «σε όλα τα μέλη και τους φίλους της ΔΗΜΑΡ, αλλά και σε όλους τους αριστερούς προοδευτικούς πολίτες που κατά καιρούς συμμετείχαν ή υποστήριξαν τη ΔΗΜΑΡ, και τους καλούμε να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις διαδικασίες της ανασυγκρότησης και του μετασχηματισμού. Στις ανοιχτές συνελεύσεις, στις προσυνεδριακές διαδικασίες, σε κάθε δράση που θα προωθεί τον εγχείρημα της Προοδευτικής Συμμαχίας. Να διαμορφώσουμε μαζί τις προϋποθέσεις για έναν ισχυρό πλουραλιστικό φορέα της αριστεράς που θα δώσει προοδευτικές λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας».