Ολική καταστροφή και το χέρι μπήκε βαθιά στην τσέπη…