Δείτε μια συλλογή, από καταστάσεις που αν δεν υπήρχε κάμερα να τα καταγράψει, κανένας δεν θα τα πίστευε… Σκεφτείτε το πως θα μπορούσατε να περιγράψετε κάποια από αυτά…