Το σχετικό άρθρο νόμου του Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση «θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19», πέρασε μέσα από τον το άσχετο νόμο περί «Αναδιοργάνωσης του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων».

Συγκεκριμένα στο άρθρο 74 με τίτλο «Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID -19», αναφέρεται ότι το υπουργείο Υγείας μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2021, θα οργανώσει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 με αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Οι δύο συμβάσεις

Το υπουργείο Υγείας θα συνάψει δύο συμβάσεις που θα έχουν ως αντικείμενο τα εξής:

  • Τον δημιουργικό σχεδιασμό της εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και τη διαμόρφωση των ενημερωτικών μηνυμάτων και πάσης φύσεως έντυπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού, προωθητικού υλικού για την προβολή των μηνυμάτων της Εθνικής Εκστρατείας.
  • Τη διάθεση, με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο, οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό, των μηνυμάτων και του υλικού της, προς τον σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους, τα οφέλη, τα μέτρα προστασίας, τη διαδικασία, καθώς και την ασφαλή και σύμφωνη με τον κρατικό προγραμματισμό συμμετοχή τους στον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού COVID-19.

EUROKINISSI

Διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης, εντός 5 ημερών

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 74, η  Επιτροπή θα απευθύνει πρόσκληση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης.

  • Η πρόσκληση των πέντε ημερών θα απευθυνθεί σε πέντε, τουλάχιστον, «οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους σε σχέση με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων».
  • Οι προσκαλούμενοι φορείς, όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο, δύνανται να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, με συγκεκριμένη κατανομή των αναλαμβανόμενων εργασιών από έναν έκαστο εξ αυτών. Η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Στις 17 Δεκεμβρίου  2020, συστάθηκε η Επιτροπή που θα κάνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος και θα επιλέξει τους δυο αναδόχους, οπότε τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε ποιοι θα αναλάβουν τη δουλειά για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της καμπάνιας ενημέρωσης για τα καλά του εμβολιασμού.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις