Γιατροί και λοιμοξιωλόγοι είναι καθησυχαστικοί για τα εμβόλια που έχουν διατεθεί. Υπάρχουν όμως παρενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην φυσική μας κατάσταση και να επηρεάσουν την οδήγηση αυτοκινήτου;


Μετά το εμβόλιο σίγουρα χρειάζεται καλή ενυδάτωση περισσότερο από 2λίτρα νερό την ημέρα, αποφυγή αεροπορικών ταξιδιών και  έκθεσης στον ήλιο. Στο ερώτημα για το αν επηρεάζει το εμβόλιο την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, η απάντηση είναι ότι, ορισμένες από τις επιδράσεις του εμβολιασμού (πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πχ. πόνος, μυαλγία, κεφαλαλγία κτλ) μπορεί να εμμέσως να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητά για οδήγηση ή χειρισμό μηχανημάτων. Ας δούμε τι καταγράφουν ως τώρα οι εταιρίες που διαθέτουν εμβόλια στη χώρα μας.

AstraZeneca

Το εμβόλιο της AstraZeneca έχει όνομα και λέγεται, Vaxzevria. Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν με το Vaxzevria: Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα) είναι ευαισθησία, άλγος, θερμότητα, κνησμός ή μώλωπας στη θέση όπου χορηγείται η ένεση, αίσθημα κούρασης (κόπωση) ή αίσθημα αδιαθεσίας γενικά, ρίγη ή αίσθηση πυρετού, κεφαλαλγία, αίσθημα ζάλης (ναυτία), αρθραλγία ή πόνος στους μυς. Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα) είναι οίδημα ή ερυθρότητα στη θέση όπου χορηγείται η ένεση, πυρετός (πάνω από 38°C), αδιαθεσία (έμετος) ή διάρροια, και χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων αίματος. Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα) είναι η υπνηλία ή το αίσθημα ζάλης, η μειωμένη όρεξη, οι διογκωμένοι λεμφαδένες, η υπερβολική εφίδρωση, το κνησμώδες δέρμα ή εξάνθημα. Τέλος, πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα) παρενέργειες είναι οι θρόμβοι αίματος συχνά σε μη συνήθεις περιοχές (πχ. εγκέφαλος, έντερο, ήπαρ, σπλήνας) σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων. Σύμφωνα με την AstraZenanca, oρισμένες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες του Vaxzevria που αναφέρονται μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητά σας για οδήγηση ή χειρισμό μηχανημάτων. Εάν αισθάνεστε αδιαθεσία μετά τον εμβολιασμό, μην οδηγήσετε ή χειριστείτε μηχανήματα. Περιμένετε μέχρι να υποχωρήσουν οποιεσδήποτε επιδράσεις του εμβολίου πριν οδηγήσετε ή χειριστείτε μηχανήματα.

Moderna

Το COVID-19 Vaccine Moderna δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία ορισμένες από τις επιδράσεις του μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων. Η ασφάλεια του COVID-19 Vaccine Moderna αξιολογήθηκε σε κλινική δοκιμή, η οποία εκπονήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία συμπεριέλαβε 30.351 συμμετέχοντες ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν το άλγος στη θέση ένεσης (92%), η κόπωση (70%), η κεφαλαλγία (64,7%), η μυαλγία (61,5%), η αρθραλγία (46,4%), τα ρίγη (45,4%), η ναυτία/ο έμετος (23%), η διόγκωση/ευαισθησία της μασχαλιαίας χώρας (19,8%), ο πυρετός (15,5%), η διόγκωση στη θέση ένεσης (14,7%) και η ερυθρότητα (10%). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας ή μέτριας έντασης και ξεπεράστηκαν μέσα σε μερικές ημέρες μετά από τον εμβολιασμό. Ελάχιστα μικρότερο ποσοστό συμβάντων αντιδραστικότητας σχετίστηκε με τη μεγαλύτερη ηλικία.

Pfizer-BioNTech

Και σε αυτήν την περίπτωση ορισμένες από τις επιδράσεις του εμβολιασμού μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητά σας για οδήγηση ή χειρισμό μηχανημάτων. Περιμένετε μέχρι να υποχωρήσουν αυτές οι επιδράσεις πριν οδηγήσετε ή χειριστείτε μηχανήματα. Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα είναι για το σημείο της ένεσης, πόνος και οίδημα, ακόμη κόπωση, πονοκέφαλος, μυϊκός πόνος, ρίγη, πόνος στις αρθρώσεις, διάρροια και πυρετός. Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα είναι η ερυθρότητα στη θέση ένεσης, ναυτία και έμετος.

Οι πιο σπάνιες παρενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν έως 1στα 100 άτομα είναι οι διογκωμένοι λεμφαδένες, αίσθημα αδιαθεσίας, πόνος στο χέρι, αϋπνία, κνησμός στη θέση της ένεσης, αλλεργικές αντιδράσεις όπως εξάνθημα ή κνησμός ενώ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους είναι η προσωρινή μονόπλευρη παράλυση του προσώπου, αλλεργικές αντιδράσεις όπως κνίδωση ή οίδημα του προσώπου.

Janssen Johnson & Johnson

Και στην περίπτωση του εν λόγω μονοδοσικού εμβολίου, ορισμένες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες του COVID-19 Vaccine Janssen μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητά για οδήγηση ή χειρισμό μηχανημάτων.

Η ασφάλεια του COVID-19 Vaccine Janssen αξιολογήθηκε σε μία συνεχιζόμενη μελέτη με 21.895 ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Η ανάλυση της ασφάλειας διεξήχθη μόλις επετεύχθη η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης των 2 μηνών μετά τον εμβολιασμό. Η πιο συχνή τοπική ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρθηκε ήταν άλγος της θέσης ένεσης (48,6%). Οι πιο συχνές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγία (38,9%), κόπωση (38,2%), μυαλγία (33,2%) και ναυτία (14,2%). Πυρεξία (οριζόμενη ως θερμοκρασία σώματος ≥38,0°C) παρατηρήθηκε στο 9% των συμμετεχόντων. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν εντός 1-2 ημερών μετά τον εμβολιασμό και ήταν ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και σύντομης διάρκειας (1-2 ημέρες). Η αντιδραστικότητα ήταν γενικά ηπιότερη και αναφέρθηκε λιγότερο συχνά σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις