Συγκεντρωμένα σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο θα είναι στο εξής όλα τα στοιχεία, τα οποία αφορούν ένα όχημα από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας έως την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το ιστορικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος και το εάν αυτό είναι ασφαλισμένο ή όχι.

Όλα τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στις ελεγκτικές αρχές μέσω της ενιαίας ψηφιακής υπηρεσίας παροχής πληροφοριών οχημάτων («myAuto» και «Audit-Car») που θα παρέχεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων σε μία υπηρεσία θα ανοίξει το δρόμο και για την αποστολή ειδοποιητηρίων προστίμων σε χιλιάδες κατόχους οχημάτων, οι οποίοι έχουν αμελήσει να τα περάσουν από τα υπόστεγα των ΚΤΕΟ, μία ρύθμιση η οποία αναβάλλεται επ’ αορίστω από το 2015 και μετά αρχικά επειδή δεν υπήρχε διασύνδεση των αρχείων των συναρμόδιων υπουργείων και ακολούθως επειδή δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο, το οποίο αναρτήθηκε τη Δευτέρα 5 Ιουλίου σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα η υλοποίησης της ψηφιακής υπηρεσίας θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Ποιες πληροφορίες θα περιλαμβάνει το myAuto

Αναλυτικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

  • την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής,
  • την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας,
  • την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων,
  • το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα,
  • τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος,

  • τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,
  • τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και
  • την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις ίδιες πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car». Για να καταστεί αυτό δυνατό, οι ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Μέχρι σήμερα οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα παρέχονται αποσπασματικά από βάσεις δεδομένων διαφόρων φορέων και όχι σε όλες τις περιπτώσεις σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις.

Στόχος της ρύθμισης είναι η δυνατότητα συγκεντρωτικής πρόσβασης, ψηφιακά, σε πλήθος πληροφοριών που αφορούν στο όχημα, τόσο στους ίδιους τους ιδιοκτήτες αυτών όσο και στα αρμόδια όργανα ελέγχου προς τον σκοπό της εξοικονόμησης χρόνου, αλλά και της ασφαλέστερης άντλησης και διασταύρωσης των τηρουμένων στα μητρώα του Δημοσίου στοιχείων που αφορούν στο όχημα.

1 στους 3 αποφεύγει τον έλεγχο

Να σημειωθεί ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στα ΚΤΕΟ, εκτιμάται ότι περίπου 1 στους 3 ιδιοκτήτες οχημάτων αποφεύγει τον τεχνικό έλεγχο. Πρακτικά στα …υπόστεγα των ελέγχων οδηγούνται συνήθως από τους ιδιοκτήτες τους μόνο τα οχήματα που δεν πρόκειται να απορριφθούν.

Στο υπουργείο Μεταφορών πιστεύουν ότι το πρόστιμο για τους αμελείς οδηγούς ισούται πρακτικά με το κόστος ελέγχου (65 ευρώ), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισχυρό κίνητρο.

Γι΄ αυτό και στις σκέψεις του υπουργείου είναι το συγκεκριμένο πρόστιμο να αυστηροποιηθεί ενόψει του υπό αναθεώρηση ΚΟΚ. Να σημειωθεί ότι από την ίδρυση τους, το 2001, έως και σήμερα, τα ΚΤΕΟ δεν ελέγχονται όσον αφορά την ποιότητα των ελέγχων τους. Για το λόγο αυτό, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει και τη δημιουργία Μητρώου Ελεγκτών ΚΤΕΟ. Οι επόπτες ΚΤΕΟ θα είναι διαπιστευμένοι ιδιώτες μηχανικοί Π.Ε. οι οποίοι θα πραγματοποιούν επανέλεγχο on the spot, στην “πόρτα” του ΚΤΕΟ, του οχήματος που μόλις διήλθε με επιτυχία, ενώ θα ελέγχουν επίσης την ποιότητα και την ακριβή λειτουργία των μηχανημάτων των ΚΤΕΟ.

Σε όσα οχήματα διαπιστωθεί ότι έγιναν πλημμελείς έλεγχοι θα υπάρχουν κυρώσεις που θα φτάνουν και στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Στους αμελείς ιδιοκτήτες εκτός των αυστηρότερων προστίμων, θα επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις όπως αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας.

Ψηφιακές φωτογραφίες

Παράλληλα στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται η υλοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», με αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών φωτογραφιών ή της οπτικής απεικόνισης των ιδιόχειρων υπογραφών κάθε φυσικού προσώπου στο κυβερνητικό νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του Δημοσίου.

Στόχος είναι οι πολίτες να μπορούν να διεκπεραιώνουν εξ αποστάσεως, με ταχύτητα και ασφάλεια ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος συναλλαγών με φορείς του δημοσίου τομέα, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή/και η υπογραφή τους. Η μεταφόρτωση των ανωτέρω ψηφιακών αρχείων θα πραγματοποιείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτά και να αποφευχθούν φαινόμενα σφάλματος κατά τη μεταφόρτωση, ενώ για λόγους διασφάλισης της γνησιότητας των αρχείων, η ανάκτηση και χρήση τους από το φυσικό πρόσωπό θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν προηγούμενου συσχετισμού τους με βασικά στοιχεία ταυτοποίησης.

Ψηφιακή υπογραφή για τα ΚΕΠ

Με το άρθρο 33 του νομοσχεδίου, αναγνωρίζεται νομοθετικά η χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές των πολιτών με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ειδικότερα, αναγνωρίζεται η ισότιμη νομική και αποδεικτική ισχύς της ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής, με την ιδιόχειρη υπογραφή.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό κενό σχετικά με την αναγνώριση της νομικής και αποδεικτικής ισχύος των ιδιόχειρων υπογραφών που τίθενται σε ηλεκτρονικό μέσο. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται οι θεσμικές προϋποθέσεις για την προώθηση νέων μορφών συναλλαγών με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ειδικότερα, η ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή τίθεται, όπως και η «φυσική» ιδιόχειρη υπογραφή, με το χέρι ή άλλο σημείο του σώματος του φυσικού προσώπου, διαφοροποιείται, ωστόσο, ως προς την επιφάνεια που αυτή τίθεται. Έτσι, ενώ η «φυσική» ιδιόχειρη υπογραφή τίθεται επί έγχαρτου μέσου (φυσικό ή έντυπο έγγραφο), η ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή τίθεται επί ηλεκτρονικού μέσου και συγκεκριμένα σε ειδική επιφάνεια καταγραφής (tablet) με χρήση γραφίδας και με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του υπογράφοντος στα ΚΕΠ. Η θέση της ιδιόχειρης υπογραφής επί ηλεκτρονικού μέσου την καθιστά ψηφιοποιημένη, με την έννοια ότι το γραφικό αποτύπωμα του υπογράφοντος τίθεται σε ειδική οθόνη με δυνατή την ενσωμάτωση της υπογραφής αυτής σε ηλεκτρονικό έγγραφο.

«Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία, για λόγους ασφάλειας δικαίου, η ρητή αναγνώριση στην ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή της ίδιας νομικής και αποδεικτικής ισχύος με την αντίστοιχη «φυσική»».

Να σημειωθεί, πάντως, ότι η εν λόγω υπογραφή δε συνιστά ηλεκτρονική υπογραφή.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις