Τη δική του τεχνολογική “επανάσταση” πραγματοποιεί το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, καθώς, σύντομα, οι επισκέπτες του θα μπορούν, μέσω μιας εφαρμογής για smartphones, να ενημερώνονται για το βασικό υπόβαθρο της περιοχής του.

“Θα το δουλέψουμε πιλοτικά (ενν.την εφαρμογή πλοήγησης)” εξηγεί η διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Δέσποινα Μιχαηλίδου, συμπληρώνοντας ότι στα ενδιαφέροντα του Φορέα είναι να δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων “εργαλείων” που θα του δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για το ΕΠΑΜΑΘ.

Η εφαρμογή για “έξυπνες συσκευές” υλοποιήθηκε σε δύο εκδοχές. Η πρώτη είναι η offline- χωρίς τη χρήση σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για αρχείο κατάλληλης μορφής για πλοήγηση στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ με το λογισμικό Carry Map Observer, το οποίο μπορεί κανείς να το εγκαταστήσει δωρεάν, κατεβάζοντάς το στο κινητό του από το Google Play και το Apple Store.

Η δεύτερη είναι η online εφαρμογή, στην οποία ο χρήστης, με τη χρήση του browser της συσκευής του ,έχει πρόσβαση στις βασικότερες πληροφορίες του τουριστικού χάρτη, σε συνδυασμό με υπόβαθρα που παρέχονται δημόσια στους χρήστες (Open Street, Esri Global Imagery).

Η εφαρμογή πλοήγησης είναι συνέχεια του τουριστικού χάρτη σε ψηφιακή και έντυπη μορφή (στα ελληνικά και τα αγγλικά), ο οποίος θα τυπωθεί στη συνέχεια μέσω ενός άλλου έργου, σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Ο τουριστικός χάρτης και η εφαρμογή πλοήγησης είναι δύο μόνο από τα παραδοτέα του έργου “Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”. Το έργο ανατέθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας στη σύμπραξη δασολόγων μελετητών “Δ.Τσιάρας-Δ.Παλάσκας.

Ο τουριστικός χάρτης θα παρουσιάζει σημεία ενδιαφέροντος, τη φύση, τον πολιτισμό, τα ξενοδοχεία, τις επιχειρήσεις εστίασης και γενικώς πληροφορίες που αφορούν τον τουρισμό γενικότερα με έμφαση στον οικοτουρισμό, τόνισε, από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παλάσκας.

Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται και θεματικοί χάρτες σε ψηφιακή και έντυπη μορφή οι οποίοι απεικονίζουν με περισσότερη λεπτομέρεια (σε σχέση με τον τουριστικό χάρτη) τις γεωχωρικές πληροφορίες του έργου.

Πρόκειται για τους θεματικούς χάρτες υποδομών (υφιστάμενες και προτεινόμενες υποδομές για το ΕΠΑΜΑΘ), σημείων ενδιαφέροντος (φύσης-πολιτισμού), σημείων πρόσβασης και υποδομών φιλοξενίας και εστίασης, εναλλακτικών διαδρομών-οδικές διαδρομές, εναλλακτικών διαδρομών-ποδηλατικές, πεζοπορικές, πλωτές διαδρομές και οδική διάσχιση του ΕΠΑΜΑΘ.

Ένα άλλο παραδοτέο του έργου είναι τα highlights και τα σημεία ενδιαφέροντος στο ΕΠΑΜΑΘ, όπου μετά από σχετική συνεργασία με τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, εκτεταμένη βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου, επιλέχθηκαν 100 σημεία ενδιαφέροντος όσο αφορά το φυσικό περιβάλλον (όπως παραλίες, λιμνοθάλασσες, παραποτάμια δάση, λίμνες γλυκού νερού, εκβολές και κοίτες ποταμών, έλη και αλμυρά έλη, λιβάβια και υγρά λιβάδια, αγροτικά τοπία, άλση, λόφοι και κορυφές) και άλλα 29 σημεία ενδιαφέροντος όσο αφορά το πολιτιστικό και εν γένει ανθρωπογενές περιβάλλον (αρχαιολογικοί χώροι, θρησκευτικά μνημεία, λαογραφικά χωριά, λουτρά, οικιστικά κέντρα, οινοποιεία, παραγωγικές μονάδες, γεφύρια και σταθμοί). Τα κριτήρια επιλογής των σημείων ήταν γεωγραφικά, οικολογικά, περιηγητικά, ιστορικά και κοινωνικά.

Για τα 129 σημεία αυτά καταγράφηκαν και παρατίθενται οι βασικές γεωχωρικές πληροφορίες, όπως οι ακριβείς συντεταγμένες, η ζώνη του Πάρκου στην οποία ανήκουν και το αντίστοιχο καθεστώς προστασίας, η κατηγορία επισκεπτών που αφορούν, τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το ενδιαφέρον τους για τον τουρισμό, η εποχή που είναι επισκέψιμα, καθώς και η πιθανή ύπαρξη υποδομών.

Από το σύνολο των σημείων αυτών έχουν επιλεχθεί επίσης 30 σημεία φυσικού περιβάλλοντος και 10 σημεία πολιτιστικού περιβάλλοντος ως μοναδικά.

Εξάλλου, ένα άλλο παραδοτέο του έργου είναι ο σχεδιασμός εναλλακτικών διαδρομών και σ’ αυτό το “κομμάτι” προτείνονται διαδρομές που ξεκινούν από 11 διαφορετικές αφετηρίες (Κεραμωτή, Χρυσούπολη, Τοξότες, Καβάλα, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Κομοτηνή, Φανάρι, Ξυλαγανή, Μαρώνεια), οι οποίες επιλέχθηκαν με κριτήρια προσβασιμότητας, γεωγραφικά, επισκεψιμότητας κα.

Χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα (αυτοκίνητο, ποδήλατο, πεζοπορία, πλωτά μέσα και σιδηρόδρομος). Οι διαδρομές επιλέχθηκαν επίσης με βάση τις υφιστάμενες υποδομές και τα σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός του ΕΠΑΜΑΘ. Τελικά, σχεδιάστηκαν και περιγράφονται στο σχετικό παραδοτέο 61 συνολικά εναλλακτικές διαδρομές εντός του ΕΠΑΜΑΘ.

Ένα άλλο παραδοτέο αφορά την προεκτίμηση του αναμενόμενου πλήθους επισκεπτών ανά κατηγορία. Η προεκτίμηση ή αλλιώς πρόβλεψη του πλήθους των επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανά επιμέρους κατηγορία τουρισμού και δραστηριοτήτων αναψυχής, στις οποίες αυτοί συμμετέχουν, αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει τόσο εμπειρικές εκτιμήσεις, όσο και τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης.

Τα τελευταία βασίζονται σε χρονοσειρές ιστορικών παρατηρήσεων για τα προεκτιμώμενα μεγέθη, ενώ πολύ συχνά στα μοντέλα πρόβλεψης υπεισέρχεται και η επίδραση άλλων παραγόντων, οι οποίοι εκφράζονται μέσω μακρο-οικονομικών ή άλλων στατιστικών δεικτών, διευκρινίζει η ομάδα έργου.

Σε επίπεδο τριών Νομών, στους οποίους εκτείνεται το Εθνικό Πάρκο (Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής) και με βάση τα στατιστικά αφίξεων του 2011, το μοντέλο πρόβλεψης έδειξε μείωση κατά 11,4% για το έτος 2012, και στη συνέχεια σωρευτική αύξηση 15% περίπου μέχρι το 2016, τάση η οποία για το έτος 2012 επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (μείωση αφίξεων κατά 16%).

Ανάλογη πορεία αναμένεται και για το συνολικό αριθμό των επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων επισκεπτών και όσων διαμένουν σε ιδιωτικά καταλύματα, οι οποίοι για την περίοδο αναφοράς 2011-2012 εκτιμήθηκαν σε 623.792 μοναδικούς επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων επισκεπτών, των διερχομένων επισκεπτών προς και από τη Θάσο, καθώς επίσης και όσων διαμένουν σε ιδιωτικά καταλύματα).

Εξαιρουμένων των διερχόμενων επισκεπτών της Θάσου, η εκτίμηση αυτή φθάνει τους 80.840 μοναδικούς επισκέπτες, εκ των οποίων οι 25.263 διανυκτερεύουν ένα τουλάχιστον βράδυ σε συλλογικά καταλύματα της περιοχής του ΕΠΑΜΑΘ, και σε γενικές γραμμές αντιπροσωπεύουν τον θαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή.

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις επισκεπτών ανά κατηγορία τουρισμού προκύπτει ότι, κατά την επόμενη τριετία αναμένεται σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας, υπό την επίδραση και του παρόντος έργου.

Ειδικότερα για τον οικοτουρισμό, προβλέπεται διπλασιασμός σχεδόν των επισκεπτών μέχρι το 2016 (εκτίμηση για 12.150 επισκέπτες), εκ των οποίων οι 1.850 αναμένεται να επισκεφθούν τα 2 Κέντρα Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ, Ε. Σοφιανού

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις