Οι διασκευές των διπλοκάμπινων κυρίως σε ό,τι αφορά την κάλυψη της καρότσας με στερεό κάλυμμα απαγορεύονται ρητά. Σύμφωνα με το φορολογικό καθεστώς θεωρούνται φορτηγά κλειστού τύπου, άρα πληρώνουν διαφορετικά τέλη ταξινόμησης. Με το ισχύον καθεστώς οι παράνομες διασκευών φορτηγών οχημάτων σε επιβατικά συνιστούσαν λαθρεμπορία, αλλά πλέον αντιμετωπίζονται ως απλή τελωνειακή παράβαση.
Για τις παράνομες διασκευές των οχημάτων χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/5 του αναλογούντος σε αυτά τέλους ταξινόμησης, με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς των οχημάτων στην αρχική τους μορφή χωρίς την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά μόνο του προστίμου.
Επιπλέον και για την αποφυγή καταστρατήγησης των διατάξεων που προβλέπουν την επαναφορά των οχημάτων στην αρχική τους μορφή, προβλέπεται η επιβολή του διπλάσιου του προβλεπόμενου από τα προαναφερθέντα εδάφια προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος που καταλαμβάνεται εκ νέου να έχει διασκευάσει το ίδιο όχημα κατά παράβαση των διατάξεων του ν.1573/1985.
Πηγή: www.gocar.gr
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις