Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε., σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης 70 αυτοκινήτων ΚΙΑ Sportage SLe, µε ηµεροµηνία παραγωγής από 7 Οκτωβρίου 2011 έως και 21 Νοεµβρίου 2012. 
Στα οχήµατα αυτά, σε περίπτωση ατυχήµατος, µέρος του συµπληρωµατικού συστήµατος συγκράτησης επιβατών και συγκεκριµένα ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας οδηγού ενδέχεται να µην λειτουργήσει σωστά λόγω αποκόλλησης του εµβόλου του προεντατήρα κατά την ενεργοποίησή του. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. 
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων ΚΙΑ σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει έλεγχος κι εάν χρειαστεί αντικατάσταση του προεντατήρα ζώνης ασφαλείας οδηγού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507215.
Πηγή: www.gocar.gr
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις