Τρία θέματα επελέγησαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος προς εξέταση, ώστε ένα να αποτελέσει τελικά την τέταρτη αποστολή μεσαίας κατηγορίας για το επιστημονικό πρόγραμμα ‘Κοσμική Όραση’ (Cosmic Vision), που προγραμματίζεται για εκτόξευση το 2025.
Η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε ότι οι τρεις υποψήφιες ιδέες που θα μελετηθούν περαιτέρω, είναι: η Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey (Ariel), η Turbulence Heating ObserveR (Thor) και η X-ray Imaging Polarimetry Explorer (Xipe).
Η Ariel θα αναλύσει τις ατμόσφαιρες σε περίπου 500 πλανήτες, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά κοντά σε κοντινά αστέρια, θα καθορίσει τη χημική τους σύσταση και τις φυσικές τους συνθήκες. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να καταλάβουν καλύτερα το σχηματισμό κάθε εξωπλανήτη.
Η Thor προτίθεται να αντιμετωπίσει ένα θεμελιώδες πρόβλημα της διαστημικής φυσικής πλάσματος, σχετικά με την θέρμανση του πλάσματος και την επακόλουθη διάχυση της ενέργειας. Προτείνεται να να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη και οι μελέτες της θα περιλαμβάνουν την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με το μαγνητικό πεδίο της Γης.
Η αποστολή Xipe προορίζεται να μελετήσει τις εκπομπές ακτίνων Χ από πηγές υψηλής ενέργειας, όπως οι σουπερνόβα (υπερκαινοφανείς αστέρες), οι πίδακες των γαλαξιών, οι μαύρες τρύπες και οι αστέρες νετρονίων, για να ανακαλύψει περισσότερα για τη συμπεριφορά της ύλης κάτω από ακραίες συνθήκες, ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο στο υψηλής ενέργειας σύμπαν.
Οι τρεις ιδέες επελέγησαν ανάμεσα σε 27 προτάσεις, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης από την ESA προς την επιστημονική κοινότητα το περασμένο έτος.
Μετά από μια περίοδο μελέτης, μία πρόταση θα επιλεγεί τελικά για να εκτελέσει την τέταρτη μεσαίας κατηγορίας (Μ4) αποστολή στο πρόγραμμα ‘Cosmic Vision 2015-2025′ της ESA, που προγραμματίζεται για εκτόξευση το 2025.
Οι αποστολές Solar Orbiter, Euclid και PLATO έχουν ήδη επιλεγεί ως αποστολές μεσαίας τάξης και έχουν προγραμματιστεί για εκτόξευση το 2018, το 2020 και το 2024 αντίστοιχα.