Τα νέα Windows 10 της Microsoft θα μπορούν μέσω της νέας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) να αναγνωρίζουν και να μπλοκάρουν παιχνίδια και συσκευές hardware τα οποία δεν συνοδεύονται από τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις.
Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows οι χρήστες καλούνται πάντα να συμφωνήσουν με την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA), την οποία οι περισσότεροι δεν συνηθίζουν να διαβάζουν.
Η άδεια χρήσης που έρχεται μαζί με τα νέα Windows περιλαμβάνει ένα απόσπασμα στην παράγραφο 7β της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών της Microsoft η οποία αναφέρει:
“Ενδέχεται να ελέγχουμε αυτόματα την έκδοση του λογισμικού σας, κάτι που είναι αναγκαίο για την παροχή των Υπηρεσιών, τη λήψη των ενημερώσεων λογισμικού ή των αλλαγών διαμόρφωσης, χωρίς να επιβάλουμε κάποια χρέωση, ώστε να ενημερώνετε, να βελτιώνετε και να αναπτύσσετε τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποτρέπουν την πρόσβαση σε Υπηρεσίες, την αναπαραγωγή πειρατικών παιχνιδιών ή τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων περιφερικών συσκευών.”
Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα, δίνεται στην ουσία η δυνατότητα στην Microsoft να αποτρέπει στους χρήστες του νέου λειτουργικού να παίζουν πειρατικά παιχνίδια ή να χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένες συσκευές hardware, αν και το τελευταίο κομμάτι που αφορά το hardware χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων από την εταιρεία για το τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη.
*Πηγή: gr.pcmag.com