Αύξηση κατά 27,3% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2015 και ανήλθε στα 54,9 εκατ. ευρώ έναντι 43,1 εκατ. ευρώ το 2014.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος, στηριζόμενος σε ένα υγιές και ιδιαίτερα ενεργό πελατολόγιο κατάφερε το 2015 υπό αντίξοες συνθήκες, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του και να διατηρήσει υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης. Αξιοσημείωτη ήταν η κερδοφόρος συμμετοχή όλων των προϊοντικών διευθύνσεων στο εταιρικό αποτέλεσμα με ιδιαίτερη συνεισφορά από τα συστήματα και τις εφαρμογές πληροφορικής.

Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 13,1 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 12,4 εκατ. ευρώ το 2014, αύξηση που αποτυπώθηκε και στο EBITDA το οποίο έκλεισε σε 4,4 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 81% και ανήλθαν σε 753.000 ευρώ το 2015 έναντι 416.000 ευρώ το 2014 και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε 798.000 ευρώ το 2015 έναντι 749.000 ευρώ το 2014.

Παράλληλα με τη αύξηση του κύκλου εργασιών και του EBITDA, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης τόσο του συνολικού τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 13,9 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 19 εκατ. ευρώ το 2014 όσο και του καθαρού χρέους (συνολικός τραπεζικός δανεισμός μείον χρηματικά διαθέσιμα), το οποίο ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 15,1 εκατ. ευρώ το 2014 μειωμένο κατά 6,1 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους 7,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο στη μείωση του δανεισμού κατά 5,1 εκατ. ευρώ αλλά και στην αύξηση των διαθεσίμων τα οποία ανήλθαν στα 4,9 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το 2014, διατηρώντας ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη του Ομίλου το 2016.

Για τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 51,8 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 41 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το 2014. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2015 ανήλθαν σε 430.000 ευρώ έναντι 1,97 εκατ. ευρώ το 2014 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2015 ανήλθαν σε 848 χιλ. ευρώ έναντι 2,45 εκατ. ευρώ το 2014.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις