Το 6ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Νάξο

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Νάξο

Η παρουσίαση του Διαβαλκανικού Προγράμματος "S.W.A.N.", το οποίο συντονίζει ο Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) απέσπασε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο ( 13 - 16 Ιουνίου) με τη συνδιοργάνωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων επιστημονικών φορέων, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ.

Πάνω από 600 σύνεδροι από 100 και πλέον χώρες του κόσμου, ανάμεσα στους οποίους επαγγελματίες του χώρου, κυβερνητικά στελέχη, βιομηχανίες, δήμοι, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστήμονες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες επί των πλέον πρόσφατων ιδεών και τεχνικών εμπειριών σε όλους τους τομείς της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος SWAN από την η Όλγα Σκιάδη (προϊσταμένη Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΕΔΣΝΑ) τονίστηκε ο ρόλος και η σημασία του καθώς βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και στοχεύει στην ορθή και βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Ειδικότερα αφορά στη διαδικτυακή διαβαλκανική πλατφόρμα η οποία προτείνει σε βιομηχανικές μονάδες, εμπορικές εταιρίες αλλά και αυτοδιοικητικούς φορείς, όπως είναι οι δήμοι, να διαχειριστούν ορθότερα και προς όφελος των ιδίων, αλλά και του περιβάλλοντος, τα απορρίμματά τους.

Από τα στοιχεία που παρέθεσε η κ. Σκιάδη αναδείχθηκε η άψογη συνεργασία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα φορέων (ΕΔΣΝΑ, ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλβανικό υπουργείο Περιβάλλοντος, η αλβανική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ILIRIA, Σύνδεσμος Βουλγάρων Βιομηχάνων και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τα «απολύτως ικανοποιητικά αποτελέσματα της δράσης στο σύνολό της» αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσης ενδιαφέρουσες ήταν και η παρουσίαση των Παντελή Καρακάση και Μαρία Μανιάτη προϊσταμένων στα τμήματα του ΕΣΔΝΑ: Θερμικής Επεξεργασίας και Αποκαταστάσης - Μεταφροντίδας της εργασίας με τίτλο «Γιατί οι οργανισμοί διαχείρισης στερεών αποβλήτων παίρνουν αμυντική στάση όταν σχεδιάζουν ένα έργο; Οδηγός αντιμετώπισης της κοινωνικής εναντίωσης και αύξησης της κοινωνικής συμμετοχής - Η περίπτωση ενός μικρού νησιού».

Στο πλαίσιο της εργασίας διερευνήθηκε για πρώτη φορά και καταγράφηκε και η οπτική του πολίτη απέναντι στις σχετικές δράσεις «καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ευαισθησία του ΕΔΣΝΑ όσον αφορά τους συμπολίτες μας» όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά.

Με αφετηρία την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών σε κάθε πρόταση χωροθέτησης Μονάδας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προτάθηκε η χρήση ενός «εργαλείου» ιδιαίτερα προσαρμόσιμου και ευέλικτου το οποίο εστιάζει στις αιτίες των αντιδράσεων προτείνοντας απλούς και ρεαλιστικούς τρόπους.

Η παρουσίαση έτυχε εξαιρετικής αποδοχής και μεγάλου ενδιαφέροντος, καθώς στηρίχτηκε στα απτά αποτελέσματα της περίπτωσης του νησιού Αγκίστρι που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.