Αυξημένος προϋπολογισμός για το Erasmus+ το 2019

Αυξημένος προϋπολογισμός για το Erasmus+ το 2019

Κατά 10% αυξημένα θα είναι τα κονδύλια που θα διατεθούν για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2019, σε σύγκριση με εκείνα του 2018, με προτεραιότητα τη σύσταση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και τελικό στόχο τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης ως το 2025.

Από τον αναμενόμενο προϋπολογισμό ύψους 3 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί ειδικά για Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Πρόκειται για νέα πρωτοβουλία που εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ τον περασμένο Νοέμβριο και αποτελεί μέρος του πλάνου καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.

«Έναν χρόνο μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί την υπόσχεση που έδωσε στα κράτη μέλη ως προς τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες να μετατρέψουν το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και είμαι υπερήφανος για την ισχυρή ώθηση που τους παρέχουμε μέσω του προγράμματοςErasmus+»,δήλωσε ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης από την Επιτροπή πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2019 για το πρόγραμμα Erasmus+, «κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση».

Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με τη νεολαία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση.

Μαζί με την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, η Επιτροπή δημοσίευσε τον οδηγό προγράμματος Erasmus+ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ο οποίος παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με όλες τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε φοιτητές, προσωπικό, ασκούμενους, διδάσκοντες κ.λπ.

Για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευσης ως το 2025, η Επιτροπή θα δρομολογήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα με το οποίο θα στηρίξει έξι ευρωπαϊκούς πανεπιστημιακούς συνασπισμούς, καθένας εκ των οποίων θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 3 χώρες, για ισχυρότερη ευρωπαϊκή ταυτότητα, τη προώθηση της αριστείας και πιο ανταγωνιστικής εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για επιδότηση στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 για τους συνασπισμούς που θα ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 1ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Μια δεύτερη πιλοτική πρόσκληση θα ακολουθήσει το επόμενο έτος που προβλεφθεί για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021. Ο στόχος είναι η συγκρότηση είκοσι περίπου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων έως το 2024.

Ο προγραμματισμός αυτός της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017, όταν οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν η Ευρώπη να αξιοποιήσει πλήρως το εκπαιδευτικό και πολιτισμικό δυναμικό της για να δημιουργήσει «ανθεκτικό εργατικό δυναμικό, κοινωνική δικαιοσύνη, ενεργό συμμετοχή στα κοινά καθώς και τη δυνατότητα να βιώσει κανείς την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα στην πολυμορφία της».