Νησίδα «GR-IX::Thessaloniki»: Γρηγορότερο internet, μικρότερο κόστος πρόσβασης

Νησίδα «GR-IX::Thessaloniki»: Γρηγορότερο internet, μικρότερο κόστος πρόσβασης

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας μίας νέας, ανεξάρτητης νησίδας GR-IX στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης του διαδικτύου στη Βόρεια Ελλάδα.

Η νησίδα «GR-IX::Thessaloniki», η οποία ενεργοποιείται έπειτα από δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών, θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα, την ποιότητα και την ταχύτητα του ελληνικού ίντερνετ για κάθε χρήστη, με ταυτόχρονη μείωση στο κόστος πρόσβασης. Φιλοξενείται στο κέντρο δεδομένων της εταιρείας Synapsecom, έπειτα από σχετική συμφωνία που υπογράφηκε με το ΕΔΕΤ.

Το GR-IX είναι ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο Internet Exchange για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης Διαδικτύου (IP) και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ελληνικού ίντερνετ. Διασυνδέει τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα, όπως είναι οι πάροχοι υπηρεσιών ίντερνετ, περιεχομένου, υπηρεσιών «νέφους» κ.λπ. To GR-IX ανήκει στο ΕΔΕΤ, που ως μη κερδοσκοπικός, κρατικός οργανισμός, εγγυάται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange.

«Η εγκατάσταση ανεξάρτητης νησίδας GR-IX στη Θεσσαλονίκη είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς αναμένεται να τονώσει την τοπική αγορά Τηλεπικοινωνιών και Υπηρεσιών Ίντερνετ της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και να προσελκύσει ξένους παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου διαδικτύου που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην Ελλάδα», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΤ ΑΕ, καθηγητής του ΕΜΠ Παναγιώτης Τσανάκας.