Η εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος θέμα συνεδρίου βιοηθικής

Η εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος θέμα συνεδρίου βιοηθικής

Η εμπορία οργάνων, ο αναπαραγωγικός τουρισμός, τα βλαστοκύτταρα που διακινούνται ως «πράγματα» και γενικότερα τα πεδία, στα οποία το ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιείται ως αντικείμενο συναλλαγής με σκοπό το οικονομικό κέρδος, απασχόλησαν το συνέδριο που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής με τίτλο «Ανθρώπινη αξία και εμπορευματοποίηση σώματος: Η βιοηθική πρόκληση στον 21ο αιώνα» και διεξήχθη στη Βουλή.

Ιδιαίτερα, όπως τόνισε ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης, οι τομείς που χρήζουν παρέμβασης είναι οι μεταμοσχεύσεις, οι τράπεζες βιολογικού υλικού και η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθότι έχει δημιουργηθεί μια «ιδιότυπη αγορά ζωής ή θανάτου».

«Η Ελλάδα κατέχει ένα από τα πιο χαμηλά ποσοστά δωρεάς οργάνων στην Ευρώπη»

Η δωρεά οργάνων είναι ένα κοινωνικό αγαθό, θεραπευτικά χρήσιμο και σπάνιο, ανέφερε ο Ανδρέας Καραμπίνης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων τονίζοντας ότι δεν επιτρέπεται να εμπορευματοποιείται, τα μοσχεύματα προσφέρονται δωρεάν.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) χρειάζονται 1 εκατομμύριο μεταμοσχεύσεις τον χρόνο για τις ανάγκες των ασθενών, ενώ πραγματοποιούνται μόλις 118.000 μεταμοσχεύσεις τον χρόνο.

«Η Ελλάδα κατέχει ένα από τα πιο χαμηλά ποσοστά δωρεάς οργάνων στην Ευρώπη», περιέγραψε ο κ. Καραμπίνης. Ενδεικτικά, η άρνηση στη δωρεά οργάνων στην Ισπανία είναι στο 16%, στη Γαλλία στο 32% και στην Ελλάδα στο 52%.

Η θρησκεία, η πολιτισμική παράδοση, οι οικογενειακές σχέσεις, η σωματική ακεραιότητα και η έλλειψη ενημέρωσης, υπολογίζονται ως κύριοι λόγοι άρνησης δωρεάς. Με τον νόμο 4512/2018 και την εισαγωγή του συναισθηματικού δότη και της κάρτας δότη γίνεται πιο εύκολη η δωρεά οργάνων των θανόντων, εξήγησε ο κ. Καραμπίνης.

Το 5-6% των μεταμοσχεύσεων παγκοσμίως υπολογίζεται, ότι προέρχονται από εμπόριο οργάνων, κυρίως νεφρών, σύμφωνα με στοιχεία του 2005-2006 του ΠΟΥ και αποφέρουν κέρδη 614 εκατομμύρια με 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για την τέταρτη ή πέμπτη πιο κερδοφόρα παράνομη δραστηριότητα και εκμεταλλεύεται τη φτώχεια των ανθρώπων, που προβαίνουν σε πώληση σπλάχνων τους.

Η παραπληροφόρηση για τα βλαστοκύτταρα

Για μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με το Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα (ΟΠΑ) ή κοινώς βλαστοκύτταρα και κατ' επέκταση την οικονομική τους εκμετάλλευση, έκανε λόγο ο καθηγητής παθολογίας-αιματολογίας Γεώργιος Βασιλόπουλος.

Είναι χρήσιμα μόνο για τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς με λευχαιμία, ενώ υπάρχει κίνδυνος ποιοτικής αλλαγής τους κατά την απόψυξη. Άλλες μέθοδοι έχουν αποδειχθεί πιο πρακτικές για την αντιμετώπιση ασθενειών, εξήγησε ο κ. Βασιλόπουλος, αλλά συνέστησε να μην πετάμε το ΟΠΑ, παρά να το αποθηκεύουμε για αλλογενή χρήση, όχι τόσο για αυτόλογη.

Ο οδηγός του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στην εμπορευματοποίηση ανθρωπίνων οργάνων

Το μοναδικό δεσμευτικό νομικό εργαλείο σε ζητήματα βιοηθικής είναι η Σύμβαση του Οβιέδο, το οποίο έχει υπογράψει και η Ελλάδα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συντάξει έναν «οδηγό για την εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης οικονομικού οφέλους, που συνδέεται με τη χρήση του ανθρωπίνου σώματος και μερών αυτού προερχομένων από ζώντες ή πτωματικούς δέκτες», τον οποίο παρουσίασε η Κατρίν Ούρπμαν, από την Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον οδηγό, απαγορεύεται το οικονομικό όφελος, αλλά δύναται να υπάρχει μια αποζημίωση και επιστροφή χρημάτων για συγκεκριμένες δαπάνες, όπως ιατρικά έξοδα, απώλεια εισοδήματος λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την επέμβαση κλπ. Το παραπάνω ποσό, όμως δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλο, για να μη δρα ως κίνητρο, ο δότης δεν επιτρέπεται ούτε να χάνει, ούτε να ωφελείται από τη δωρεά.

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ελέγχου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισήμανε η Μαρία Γαβουνέλη, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Εκεί εκδικάζονται και θέματα βιοηθικής όπως αποφάσεις ζωής (υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και παρένθετη μητέρα), θανάτου (ευθανασία) και ταυτότητας ((-)ουαλική ή βιολογική ταυτότητα φύλου).

Στην Ελλάδα, η εμπορευματοποίηση του σώματος απαγορεύεται από το Σύνταγμα, συγκεκριμένα με το άρθρο 2, που αναγνωρίζει την αξία του ανθρώπου σε ύπατη, ανέλυσε ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου Παύλος Σούρλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ