Νέος πρόεδρος στη Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας

Νέος πρόεδρος στη Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας

Συγκεκριμένα τέσσερα μέλη προέρχονται από το ΣΕΒΓΑΠ ο νέος Πρόεδρος κ. Ιωάννης Βιτάλης καθώς και οι κ.κ. Στέφανος Παντελιάδης (Γαλακτοβιομηχανία ΗΠΕΙΡΟΣ) Μιχάλης Φυτάς (Γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ) και Αλέξανδρος Μπότος της εταιρείας ΡΟΥΣΑΣ.

Δύο μέλη, μεταξύ των οποίων και ο νέος Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Μιχαήλ Τζιότζιος με τον κ. Ιωάννη Γκρίνια, προέρχονται από την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) και ένα μέλος, ο κ. Νικόλαος Παλάσκας, προέρχεται από την Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Σκοπός της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας είναι η ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων με κατάλληλους ελέγχους, όπως και η θέσπιση κανόνων δράσης και δεοντολογίας για την προστασία των καταναλωτών. Σημειώνεται ότι σύντομα αναμένεται να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα οργάνωσης, από τα μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΔΟΦ).