Κορονοϊός 2020: Η εμφάνιση και η ταχύτατη εξάπλωση του COVID-19 επέφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας προκειμένου να διαφυλαχτεί η υγεία και να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη να προσαρμοστούν άμεσα σε νέες συνήθειες καθημερινότητας αλλά και εργασίας.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συνεχίζοντας να παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και με σκοπό πάντα τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις αλλαγές που θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Women in Business (WIB) προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην καθημερινότητα αλλά και την εργασία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 23/4/2020 έως 01/5/2020 και συγκέντρωσε 546 συμμετέχοντες εκ των οποίων το 68% ήταν γυναίκες και το 32% άνδρες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και οι συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 θα πλήξουν όλους τους ανθρώπους περισσότερο αντιμέτωπες με την ανεργία θεωρείται ότι θα βρεθούν οι γυναίκες.

Επίσης αν και το lockdown και η τηλε-εργασία επιβαρύνει τον προσωπικό χρόνο και των δύο φύλων, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι επιβαρύνεται περισσότερο ο προσωπικός χρόνος των γυναικών οι οποίες αυτό το διάστημα συνδέονται ακόμα πιο έντονα με τον παραδοσιακό τους ρόλο της φροντίδας του σπιτιού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας για κατά πόσο η εμφάνιση του COVID-19 επηρέασε τις καθημερινές συνήθειες των δύο φύλλων στις υποχρεώσεις του σπιτιού, τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων αλλά και για το αν και σε τι βαθμό πόσο πιστεύουν ότι θα επηρεαστούν οι προοπτικές απασχόλησης τους στο μέλλον.

Τί αλλάζει στην πανδημία και κατά τη διάρκεια των μέτρων ελέγχου της;

44% των γυναικών αναφέρουν ότι ασχολήθηκαν περισσότερο με την καθαριότητα του σπιτιού από ότι πριν.
9% των γυναικών αναφέρουν ότι ο σύντροφός τους ασχολήθηκε περισσότερο από ότι πριν.
21% των ανδρών αναφέρουν ότι ασχολήθηκαν περισσότερο με την καθαριότητα από ότι πριν .
78%του συνόλου αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαφορά στην απασχόληση με το διάβασμα των παιδιών.
76% αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαφορά με πριν στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.
21% των ανδρών αναφέρουν ότι ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους.
74% του συνόλου αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαφορά με πριν στη φροντίδα των ηλικιωμένων.
16% των ανδρών αναφέρουν ότι στην πανδημία ασχολήθηκαν περισσότερο

Η έρευνα έγινε με ένα online ερωτηματολόγιο που ήταν προσβάσιμο από τις 23 Απριλίου μέχρι την 1η Μαίου 2020, κατά τη διάρκεια των μέτρων ελέγχου της πανδημίας. Στην έρευνα συμμετείχαν κατά 68% γυναίκες και κατά 32% άνδρες, ενώ το 77%των ερωτώμενων ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα από 25 –54 ετών. Το 60% των ερωτώμενων είχε μεταπτυχιακές σπουδές.