Πρόσθετα μέτρα για την επίλυση του Προσφυγικού και προτάσεις για την εμβάθυνση της ΟΝΕ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Γιούνκερ για το 2016 που εγκρίθηκε.

Το δεύτερο, αυτό, ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Γιούνκερ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υλοποιήσει τις δέκα πολιτικές προτεραιότητες που ορίζονται στις Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές της, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται σύμφωνα με τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, «τα θέματα μείζονος σημασίας, στα οποία οι πολίτες περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει με καθοριστικό τρόπο».

«Τον επόμενο χρόνο θα προτείνουμε πρόσθετα μέτρα για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, την ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς, την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την εξασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης, τη διασφάλιση υψηλών κοινωνικών προτύπων και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας», δήλωσε ο Τίμερμανς, καλώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δώσουν προτεραιότητα στο νομοθετικό έργο για τις «πιο επείγουσες προτάσεις».


Συγκεκριμένα, το φετινό πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής αφορά 23 βασικές πρωτοβουλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πρωτοβουλίες για την «Καλύτερη Διαχείριση της Μετανάστευσης» και προτάσεις για τη «Διαχείριση των Συνόρων», η υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, νομοθεσία για την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης, δέσμη μέτρων για τη Φορολόγηση των Εταιρειών και Σχέδιο Δράσης για τον ΦΠΑ, καθώς και ο «Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης».


Επιπλέον, στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος εργασίας της, η Επιτροπή ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε 20 αποσύρσεις ή τροποποιήσεις εκκρεμών προτάσεων και 40 δράσεις REFIT που στόχο έχουν την επανεξέταση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις