TripAdvisor: Οι κριτικές συνεχίζουν να κατευθύνουν τις κρατήσεις διακοπών

TripAdvisor: Οι κριτικές συνεχίζουν να κατευθύνουν τις κρατήσεις διακοπών

Οι κριτικές των ταξιδιωτών παραμένουν ο λόγος για τον οποίο, οι καταναλωτές επισκέπτονται τις σελίδες της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στον κόσμο, TripAdvisor, ενδεικτικό του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν κατά την απόφαση κράτησης.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της πλατφόρμας που διενήργησε η Ipsos MORI, σε δείγμα 23.000 επισκεπτών της από 12 αγορές, το 70% δήλωσε ότι επισκέπτεται την TripAdvisor για τις χρήσιμες και περιγραφικές κριτικές της, το 62% για την ακρίβεια του περιεχόμενου και το 62% για το μεγάλο εύρος ταξιδιωτικού περιεχομένου.

Στις κριτικές για ξενοδοχεία, εστιατόρια και αξιοθέατα, το 85% θεωρεί ότι αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια την εκάστοτε εμπειρία και το 86% ότι η TripAdvisor τους προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την απόφαση για κράτηση.

Οι ταξιδιωτικές κριτικές παραμένουν κύρια πηγή πληροφόρησης για τα ταξίδια με το 72% να τις διαβάζει πάντα ή συχνά πριν λάβει την απόφαση να επισκεφθεί κάποιο μέρος για διαμονή, φαγητό ή δραστηριότητες. Στα ξενοδοχεία το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 81%.

Οκτώ στους 10 χρήστες της TripAdvisor (79%) τείνουν να κάνουν κράτηση σε ξενοδοχεία με υψηλότερες βαθμολογίες κατά την επιλογή μεταξύ δύο πανομοιότυπων μονάδων, και το 52% δεν θα έκανε κράτηση ποτέ σε ξενοδοχείο χωρίς κριτικές.

Κατά την αναζήτηση ταξιδιού, το σημαντικότερο στοιχείο που αναζητούν στις κριτικές είναι το πόσο πρόσφατες είναι, σε ποσοστό 78%.

Το 39% αγνοεί τα ακραία σχόλια και το 55% διαβάζει πολλές διαφορετικές κριτικές από πολλές σελίδες για να λάβει μια αίσθηση σχετικά με το τι πιστεύουν όλοι για μια υπηρεσία.

Κατά μέσο όρο, οι χρήστες της TripAdvisor διαβάζουν 9 κριτικές πριν αποφασίσουν για μια κράτηση σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο.

Το 87% των χρηστών της πλατφόρμας ανέφερε ότι συντάσσει κριτικές καθώς θέλει να μοιραστεί καλές εμπειρίες με άλλους ταξιδιώτες, και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο μέσος όρος αξιολογήσεων στην TripAdvisor το 2018 ήταν 4,22 με άριστα το 5.

Πηγή: tornosnews.gr