Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, ζητεί με αίτημα προς το Υπουργείο Μεταφορών, παράταση 45 ημερών, πέραν της ισχύουσας, τονίζοντας ότι έως το τέλος του έτους αναμένεται να υπάρξει μεγάλη κίνηση και συνωστισμός.

Επισημαίνει:  

  • την αναγκαιότητα επέκτασης του χρονικού διαστήματος παρατάσεως όλων των δελτίων ΚΤΕΟ οχημάτων ΙΧΕ-ΜΟΤΟ-ΤΑΧΙ και λοιπών κατηγοριών που λήγουν εν μέσω αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ έως τις 30/11/2020, για διάστημα ενενήντα (90) και όχι σαράντα πέντε (45) ημερών και
  • την αναγκαιότητα να υπάρξει μέριμνα, ώστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία να εκδοθεί ΚΥΑ, που θα προβλέπει την κατ’ εξαίρεση παράταση του χρόνου χορήγησης αδειών στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, κατά εύλογο χρονικό διάστημα μέσα στο 2021.

Αντίστοιχα, συστήνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους οδηγούς να σπεύσουν να κλείσουν έγκαιρα το ραντεβού τους στο ΚΤΕΟ, ώστε να αποφευχθούν σκηνές συνωστισμού και να εξυπηρετηθούν ομαλά δίχως καθυστερήσεις. Διαφορετικά υπάρχει ενδεχόμενο να μην δύναται να εξυπηρετηθούν και εξ’ αυτού του λόγου να καταλήξουν εκπρόθεσμοι και αντιμέτωποι με προβλεπόμενα χρηματικά πρόστιμα εκπροθέσμου ελέγχου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τεχνικών ελέγχων του υπουργείου Μεταφορών και τον υπολογιζόμενο στόλο οχημάτων με υποχρέωση τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), υπολογίζεται ότι αναμένεται να διενεργηθούν συνολικά πάνω από 450.000 τεχνικοί έλεγχοι. Μεταβολή που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 85% περίπου, συγκριτικά με την ίδια περίοδο των προηγούμενων ετών, όπου δεν εφαρμόζονταν έκτακτα μέτρα πρόληψης εξάπλωσης του covid19.

Να σημειωθεί ότι πριν από τέσσερις ημέρες, δόθηκε παράταση 45 ημερών στους ιδιοκτήτες οχημάτων, των οποίων τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου έληξαν από τις 30 Οκτωβρίου ή θα λήξουν έως τις 30 Νοεμβρίου, για να κάνουν τον έλεγχο, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Τα πρόστιμα έχουν ως εξής:

Τύπος οχήματος Έως 30 ημέρες Από 30 ημέρες έως 6 μήνες Άνω των 6 μηνών

  • Επιβατικά 16 € 33 € 65 €
  • Φορτηγά (< 3,5 τόνων) 20 € 39 € 78 €

Επανέλεγχος ΚΤΕΟ (μόνο αν κάποιο όχημα έχει “κοπεί”)

Από 30 ημέρες έως 60 ημέρες Από 60 ημέρες έως 6 μήνες Από 6 μήνες έως 12 μήνες Άνω των 12 μηνών

  • Επιβατικά 4 € 16 € 33 € 65 €
  • Φορτηγά (< 3,5 τόνων) 5 € 20 € 39 € 78 €

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Kteohellas.gr