Αναλυτικές πληροφορίες για τις τραπεζικές καταθέσεις ζητεί το ΥΠΟΙΚ από τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με εγκύκλιο βάσει παλιότερης υπουργικής απόφασης, με βασική «θέση» ότι το υπουργείο θα πρέπει να ενημερώνεται για όλους τους λογαριασμούς που παρουσιάζουν κίνηση άνω των 100.000 ευρώ σε ετήσια βάση.


Τονίζεται πως ως κίνηση θεωρείται είτε το σύνολο των αναλήψεων είτε το σύνολο των καταθέσεων, όχι όμως και το άθροισμα των συναλλαγών.

Η παροχή των στοιχείων αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, είτε φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τους οποίους όμως έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

Δεν αφορά στα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες.
Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων ενός πελάτη λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εμβάσματα από (προς) άλλες τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ, οι καταθέσεις/αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις/αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών, καθώς και οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ίδιου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ).

Αντίθετα, αντιλογισμοί λανθασμένων καταχωρήσεων πίστωσης/χρέωσης του λογαριασμού, καθώς και ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών με κοινό δικαιούχο, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Η εγκύκλιος, αποτελεί επί της ουσίας μια “οδηγία” προς τις τράπεζες, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί θα πρέπει να αποσταλούν στις φορολογικές αρχές και ποιοι όχι.

Με πληροφορίες από τη Ναυτεμπορική

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις