Σε 46.752 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ, εκκρεμούν τα έξοδα κηδείας σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων που απέστειλε επιστολή προς τον προς τον διοικητή e-ΕΦΚΑ Χρήστο Χάλαρη κάνοντας λόγο για παραστατικά που αφορούν έξοδα κηδείας και τα οποία ταξιδεύουν σε τσουβάλια για την επαρχία.

Ειδικότερα στην επιστολή που έχει κοινοποιηθεί και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σημειώνεται ότι είναι απλήρωτα εδώ και 2-3 χρόνια, τα έξοδα κηδείας, τα οποία ανέρχονται στο σύνολο σε 37.401.600 ευρώ (46.752 Χ 800 ευρώ) σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ! Και σαν να μην έφτανε όπως αναφέρουν «την καθυστέρηση των 2-3 χρόνων, στην συνέχεια τα παραστατικά τοποθετούνται μέσα σε τσουβάλια και ταξιδεύουν αναίτια για την επαρχία με αποτέλεσμα να καθυστερούν κι εκεί -άγνωστο πόσο- μέχρι να καταβληθούν στις οικογένειες των θανόντων!».

Το ΕΝΔΙΣΥ σημειώνει δε αν ο διοικητής έχει αναρωτηθεί «αν πολλές οικογένειες δεν είχαν χρήματα και έθαψαν με δανεικά τους ανθρώπους τους;; Έχετε αναρωτηθεί, αν τα περιμένουν πως και πως ,ώστε να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους;; Και σε απάντηση αυτών, εσείς έχετε επιλέξει τις βόλτες τους στην επαρχία!».

Τι προβλέπει ο ΕΦΚΑ για τα έξοδα κηδείας

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ τα έξοδα κηδείας είναι εφάπαξ ποσό που χορηγεί ο Φορέας στον σύζυγο ή στον επιμεληθέντα της κηδείας για άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο θανόντα. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται εφόσον γινόταν κράτηση για εισφορές ασθένειας στον θανόντα και πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση ανά εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ Φορέα, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών.

Τα έξοδα κηδείας αποδίδονται από το Τμήμα Παροχών με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αλλά θα πρέπει να προηγηθεί στο Τμήμα Μητρώου η δήλωση θανάτου με προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Επιπλέον, στην περίπτωση κατά την οποία ο θανών/-ούσα ήταν συνταξιούχος πρέπει να προηγηθεί και η διακοπή της σύνταξής του/της από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος Μισθωτών (τέως ΙΚΑ –ΕΤΑΜ) το οποίο είχε εκδώσει τη σύνταξη και η απόφαση διακοπής να προσκομισθεί μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά απόδοσης εξόδων κηδείας.

Α. τ. ΟΑΕΕ (Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι)
1. Άμεσα ασφαλισμένοι:
Καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:
α). Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.
β) Ήταν ασφαλισμένοι κατά το χρόνο του θανάτου ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.
2. Συνταξιούχοι:
Καταβάλλονται εφόσον:
α) Η σύνταξη ή το εξωϊδρυματικό επίδομα υπόκειντο έως την ημερομηνία θανάτου σε κράτηση του κλάδου υγείας.
β) Δεν έχει ακυρωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξη.

Β. τ. ΟΓΑ (Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, υπάλληλοι-συνταξιούχοι του ΟΓΑ, ασφαλισμένοι στον Κανονισμό υπαλλήλων του τ. ΟΓΑ.
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου απαιτείται ο θανών να ήταν εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου τουλάχιστον για όλο το προ του θανάτου του ημερολογιακό εξάμηνο και να μην οφείλονται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ανωτέρω βοήθημα καταβάλλεται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης.

Γ. τ. ΕΤΑΑ:
Προϋπόθεση ότι δεν θα τα δικαιούται από άλλο φορέα, διαφορετικά καταβάλλεται η τυχόν προκύπτουσα διαφορά
1. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (π. ΤΥΜΕΔΕ) &
2. Τομέας Υγείας Υγειονομικών (π. ΤΥΥ)
(Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου)
3. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (π. ΤΥΔΑ)
4. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς (π. ΤΥΔΠ)
(Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι εν ενεργεία δικηγόροι, έμμεσα ασφαλισμένοι, δηλαδή, μέλη οικογένειας. Στο π. ΤΥΔΑ, για την χορήγηση εξόδων κηδείας γονέα ή αδερφού, απαιτείται η απαιτείται ο τελευταίος να είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο έναν τουλάχιστο χρόνο πριν από το θάνατό του. Τα έξοδα κηδείας των συνταξιούχων καταβάλλονται από το π. Ταμείο Νομικών)
5. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (π. ΤΥΔΘ)
Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και μέλη οικογένειάς τους
6. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (π. ΤΥΔΕ)
Δε χορηγεί έξοδα κηδείας, πλην των Δικαστικών Επιμελητών, ενώ τα έξοδα κηδείας των συνταξιούχων καταβάλλονται από το π. Ταμείο Νομικών
7. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (π. ΤΑΣ)
Όσον αφορά τα έξοδα κηδείας συνταξιούχων Συμβολαιογράφων, ποσό 1.971,35€ δικαιώνονται από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και το ποσό που υπολείπεται των 2.893,05€, ήτοι 867,70€ (και πάντα μέχρι το ύψος του τιμολογίου), αποδίδεται από το π. ΤΑΣ.
Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών προηγείται του Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων.
8. Τομέας Ασφάλισης Νομικών (π. ΤΑΝ)
Σε περίπτωση που ο/η συνταξιούχος λάμβανε σύνταξη από παραπάνω από έναν κύριους φορείς ασφάλισης, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του άλλου φορέα για το ποσό που έλαβε ή βεβαίωση ότι δεν δικαιούται χορήγησης εξόδων κηδείας όπου θα αναφέρεται και η αιτιολογία.
Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών έπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Α.Ν. 189/67), όλων των φορέων πλην του Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων.

Δ. τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:
Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη αυτών που καταβάλλουν εισφορές για κλάδο υγείας στους τομείς του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τον ν. 4498/2017.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις