Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και με βάση την πληροφόρηση που ζήτησαν οι τράπεζες, δεν υπάρχει υποχρέωση των επιχειρήσεων οι οποίες θα λάβουν δάνειο με κρατική εγγύηση να διατηρήσουν τις ίδιες θέσεις εργασίας έως την αποπληρωμή του. Συνεπώς η ρήτρα απασχόλησης,  την οποία είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, είναι παρελθόν και μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή» προκύπτει ότι υπήρξαν πιέσεις κυρίως από μεγαλύτερους ομίλους επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Νωπή είναι ακόμα η εικόνα από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης που διατυμπάνιζαν  -στις δημόσιες παρεμβάσεις τους- ότι όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση μέτρων ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης (επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδότηση επιτοκίου, δάνεια με κρατική εγγύηση) θα δεσμευτούν να μην προχωρήσουν σε απολύσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος όσο και το αρχικό προσχέδιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είχε προϊδεάσει για την ύπαρξη κάποιου τύπου ρήτρας η οποία θα συνδέονταν με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Τελικά άνθρακας ο θησαυρός αφού τίποτα τέτοιο τελικά δεν πρόκειται να ισχύσει.

Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που θα λάβουν δάνεια με κρατική εγγύηση όχι μόνον δεν θα δεσμευτούν να μην κάνουν απολύσεις -αυτό άλλωστε ήδη ισχύει από 1η Ιουνίου- αλλά ούτε να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, κάτι τέτοιο ευνοεί κυρίως μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα κάνουν χρήση της λήψης δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, χωρίς παράλληλα να υποχρεώνονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να είναι «στον αέρα».

Οι ευεργετικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις που θα επεκταθούν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι οι εξής:

  • Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση των μικρών μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων το ταμείο θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού Ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.
  • Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%, ενώ η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2010 τακτής λήξης και διαρκείας έως πέντε έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκεια του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.
  • Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρηση για το 2019 (στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019 το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
  • Επιπλέον της εγγύησης παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως 250 εκατομμύρια. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ως χαρτοφυλάκιο εγγυημένων δανείων νοείται το σύνολο των νέων δανείων ανά τράπεζα που έχουν εκταμιευτεί στο πλαίσιο της δράσης και πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη εγγύησης από το ταμείο Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας ενώ η κάθε τράπεζα η οποία θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα υποχρεούται να παρακολουθεί τα παραπάνω δάνεια διακριτά τις υπόλοιπες πιστώσεις της.
  • Η εγγύηση καταπίπτει, εφόσον υπάρξει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ή επέλθει γεγονός καταγγελίας της δανειακής σύμβασης από άλλη αιτία. Επίσης η εγγύηση καταπίπτει, μερικώς ή ολικώς, αν συναφθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανείου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων περί εξόφλησης οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκων.

Το σίγουρο είναι ότι το μόνο που δεν θα χρειάζεται πλέον ελέγχεται είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στην εκάστοτε επιχείρηση

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις