Το νομοσχέδιο θα εισαγάγει στη χώρα μας τον θεσμό των μικροδανείων μέχρι 25.000 ευρώ για την έναρξη ή την επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το λεγόμενο microfinance στοχεύει να εντάξει στο σύστημα της παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της χώρας που σήμερα δεν έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, κάνοντας τους πολίτες αυτούς συμμέτοχους στο εγχείρημα της ανάκαμψης της Οικονομίας. Παράλληλα, θα βάλει φραγμό στην τοκογλυφία και θα ελέγξει αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η ρύθμιση αυτή θα δώσει ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις καθώς τουλάχιστον το 80% των εμπορικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ δεν έχουν σήμερα καν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα!

Το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις που είναι αποτέλεσμα πολύμηνης εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα της ομάδας του υφυπουργού, αρμόδιου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γ. Ζαββού, μεταξύ άλλων προβλέπει την αδειοδότηση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία θα δανειοδοτούν φυσικά πρόσωπα ή πολύ μικρές επιχειρηματικές οντότητες, με κεφάλαια μέχρι 25.000 ευρώ και χωρίς την υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων από πλευράς δανειοληπτών.

Οι δραστηριότητες που θα καλύπτουν θα αφορούν ανάγκες για επενδύσεις ή για κεφάλαιο κίνησης, ανάγκες εξοπλισμού ή μίσθωσης, εγγυήσεις, ακόμα και κόστη εκπαίδευσης. Θα καλύπτει τόσο μικροεπαγγελματίες που αδυνατούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς νέα χρηματοδότηση, όσο και πρόσωπα, και δη ανέργους που θέλουν να ενταχθούν στην οικονομική παραγωγή.

Στα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να συμμετέχουν (ή να ιδρύονται από) και ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση να έχουν έδρα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μετοχικό κεφάλαιο των νέων εταιρειών θα καθοριστεί στα 300.000 ευρώ, τα δάνεια που θα χορηγούνται θα είναι στο οκταπλάσιο και το ύψος τους για κάθε έναν δανειζόμενο δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ ΣΥΝΟΛΙΚΑ από αυτού του τύπου τις εταιρείες.

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής αναμένεται να είναι 12 μήνες και η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 10 χρόνια.

Αξίζει να αναφερθεί πως τα ιδρύματα, που θα αναλάβουν την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων, θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις