Συγκεκριμένα επιτρέπεται η συνένωση μικρών οικοπέδων που δομούνταν κατά παρέκκλιση για τη δημιουργία νέων Άρτιον και παραμένει η αρτιότητα όσων οικοπέδων την έχασαν λόγω απαλλοτρίωσης για διάνοιξη δρόμου.

  • Όσοι θέλουν θα μπορούν να χτίσουν με τους προηγούμενους όρους δόμησης (χωρίς μεταβατική περίοδο) δύνανται σν είχε υποβληθεί αίτημα προέγκρισης οικοδομικής άδειας, αν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας, αν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση από το αρμόδιο πολεοδομικό συμβούλιο, αν έχει κατατεθεί αίτηση για άδεια εκσκαφής.
  • Διατηρούν το δικαίωμα δόμησης ως σε οικόπεδα άνω των 2 στρεμμάτων ήταν άρτια και αποειώθηκαν λόγω απαλλοτρίωσης διάνοιξη εισόδου η αναδασμού. Βασική προϋπόθεση το οικόπεδο να έχει “πρόσωπο” σε αναγνωρισμένη οδό τουλάχιστον 25 μέτρα.
  • Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων οικοπέδων για τη δημιουργία άρτιων. Προϋπόθεση το ένα από τα οικόπεδα να ήταν άρτιο πριν από την ισχύ του νόμου δηλαδή να υπάγεται σε αυτά που μπορούσαν να χτιστούν κατά παρέκκλιση
  • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέσυρε την ελαφρά μείωση συντελεστή για τις τουριστικές μονάδες που ήταν πριν 0,20 και πήγε σε 0,18 λέγοντας πως αν πληρούν κάποια βασικά κριτήρια αναβάθμισης μπορώ να έχω συντελεστή έως 0,20
  • Προβλέπεται μεταβατική περίοδος τεσσάρων μηνών για την προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης αδειών eάδειες και του ψηφιακού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων.
  • Δεν θα υπάρχει προσμέτρηση στο συντελεστή ενός κτιρίου το προσβάσιμων και μη προσβάσιμων περιοχών του ισογείου και των ορόφων που προκύπτουν από εσοχές στο σώμα του κτιρίου.
  • Επίσης εκεί όπου επιτρέπεται η προσαύξηση του ύψους των κτιρίων κατά ένα μέτρο αυτό δεν επηρεάζεται από πάσης φύσεως διατάγματα εάν δεν έχουν ρητή αντίθεση.

Αλλαγές υπήρξαν επίσης σε σχέση με όσα προβλέπονται για την επένδυση στο Ελληνικό με τροπολογίες που στην πράξη ακυρώνουν αρκετές από τις προβλέψεις του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας του 2014.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι βασικές τροπολογίες έγιναν με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων με το Υπουργείο να μη θέλει να ανοίξει οποιοδήποτε μέτωπο με αυτές.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις