Το τεχνικό κείμενο της Κομισιόν για την συγκεκριμένη συνεδρίαση κάνει λόγο μεταξύ άλλων για την «κρισιμότητα των δομικών αλλαγών που απαιτούνται προκειμένου να υποστηριχθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις».

Και όπου «μεταρρυθμίσεις» μιλάμε για αλλαγές στη δημόσια διοίκηση στα δημόσια οικονομικά το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό οι οποίες μάλιστα όπως θα δείτε παρακάτω έχουν και μηχανισμό ελέγχου.
Η Ελλάδα όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες πιέζονται να καταθέσουν το σχέδιο τους προκειμένου αυτό να εγκριθεί μέχρι τις αρχές Ιουλίου ώστε μέχρι το τέλος καλοκαιριού να υπογραφεί η σχετική σύμβαση και να εκταμιευθούν τα πρώτα δισεκατομμύρια.

Εν τω μεταξύ το σχέδιο αυτό πιθανότατα θα έρθει για μία και μόνη συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής ενώ θα περάσει ενδεχομένως και με fast track διαδικασίες και από κάποιες επιτροπές.
Η κυβέρνηση δίνει το σήμα στην αγορά προαναγγέλλοντας τις προδιαγραφές  συμμετοχής που προβλέπουν:

 • την αντιμετώπιση του κενού επενδύσεων με εμπροσθοβαρείς εκταμιεύσεις για έργα ώστε να τονωθεί και το ΑΕΠ κα να καλυφθεί το χαμένο έδαφος του πρώτου τριμήνου.
 • Eνθάρρυνση των συνεργασιών, των εξαγορών και των συγχωνεύσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
 • την ενίσχυση της μόχλευσης με την πρόσκληση για συμμετοχή στα έργα ιδιωτών και τραπεζών. Το κράτος προτείνεται να μετέχει το πολύ με 50% μέσω των δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο ιδιώτης επενδυτής θα πρέπει να συμμετέχει και αυτός με 20% και η τράπεζα με τουλάχιστον 30%
  την διαχείριση των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες και όχι το Δημόσιο κάτι που βρίσκει απέναντι τόσο την αντιπολίτευση όσο κι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (όπως και στις συγχωνεύσεις)
 • την προτεραιοποίηση με τη λογική του first in first out καθώς τα έργα που θα κατατίθενται πρώτα και είναι πιο ώριμα θα τυγχάνει της άμεσης χρηματοδότησης.
 • την έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, καθώς σε έργα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον θα πάει το 37% όλων των δαπανών.

Βέβαια χώρες όπως η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία με τη  υποστήριξη της Γερμανίας απαίτησαν οι εκταμιεύσεις να συνδέονται με μεταρρυθμίσεις και περικοπές και όταν αυτές δεν γίνονται, ένα κράτος μέλος να μπορεί να μπλοκάρει το cash flow.
Όσο για τον έλεγχο της εκτέλεσης των προσαρμογών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται (TSI) technical support instrument 2021-2027 (μέσο τεχνικής υποστήριξης) περιγράφοντας 19 νέα ελληνικά έργα μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν με αυτή την …τεχνική βοήθεια από την Κομισιόν και είναι τα εξής:

 • Ασφαλιστική εποπτεία.Τεχνική υποστήριξη στην Τράπεζα της Ελλάδος για την ενίσχυση της κατανόησης των αιτίων της περιορισμένης διείσδυσης των ασφαλιστικών προϊόντων και καλύτερη στήριξη της προστασίας καταναλωτή.
 • Τεχνική υποστήριξη στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.)του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για να αυξήσει την ικανότητά της και την ετοιμότητά της να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Επιτάχυνση του ελληνικού ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Βελτίωση των διαδικασιών στα ελληνικά τελωνεία.
 • Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Μεταρρύθμιση του πλαισίου Πρώιµης Παιδικής Παρέµβασης για παιδιά με αναπηρία
 • Μεταρρύθμιση των επαγγελματικών συντάξεων.
 • Υποστήριξη της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέακαι της ψηφιακής μετάβασης του ΑΣΕΠ.
 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό ενόςεθνικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας της μη τυπικής εκπαίδευσης και την αξιολόγηση και επικύρωση της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των περιφερειακών λιμένων.
 • Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό γραμματισμό στην Ελλάδα.
 • Τεχνική υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Διαχείριση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας.
 • Μεταρρύθμιση του συστήματος παροχών ανεργίας.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη της στρατηγικής μετασχηματισμού της ελληνικής βιομηχανίας.
 • Εκσυγχρονισμός κρατικών ενισχύσεων – Ενίσχυση των θεσμικών κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων.
 • Υλοποίηση επενδύσεων καθαρής ενέργειας στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.
 • Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Χάρτη πορείας για την μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (BIM) στην Ελλάδα.
 • Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συστήματος δημόσιας υγείας.

Κάποια από αυτά τα εργαλεία δεν χρειάζονται καν ανάλυση (ασφαλιστικά, εργασιακά). Έχουν ακόμα και στη διατύπωσή τους νεοφιλελεύθερο ιδεολογικό πρόσημο (π.χ διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων).

Είναι προφανές ότι θα αποτελέσουν το βασικό πεδίο πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης τα επόμενα χρόνια. Εξάλλου η κοινωνική μετάφραση της λέξης «μεταρρύθμιση» στην Ελλάδα έχει συνδεθεί με τις περικοπές, τα μέτρα και την οικονομική υποβάθμιση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις