Εκδήλωση ΣΕΒΕ - ΕΑΕΕ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Επιχειρήσεων

Το πάνελ πυροδότησε ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, τη βιωσιμότητα, τις τελευταίες εξελίξεις στην κανονιστική συμμόρφωση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων

Loader