Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και αποκτά χρόνο με το χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η χελώνα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και απειλείται με εξαφάνιση. Στην Ελλάδα, τα φώτα της δημοσιότητας τραβούν οι θαλάσσιες χελώνες «ΚαρέταΚαρέτα». Στη χώρα μας ωοτοκεί ο μεγαλύτερος πληθυσμός της Μεσογείου και βρίσκεται υπό την απειλή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα έχει αναλάβει εδώ και 25 χρόνια η μη κυβερνητική οργάνωση «Αρχέλων». Με τους εθελοντές της απ’ όλο τον κόσμο, οργανώνει προγράμματα στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας των χελωνών (Ζάκυνθο, Πελοπόννησο, Κρήτη), με σκοπό τη μελέτη και προστασία τους.  Η οργάνωση διατηρεί από το 1994 «νοσοκομείο» θαλάσσιων χελωνών στη Γλυφάδα για την περίθαλψη και την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πρόσφατα η οργάνωση δημοσίευσε την εργασία των A. Rees, Π. Θεοδώρου και Δ. Μαργαριτούλη για τη συχνότητα φωλεοποίησης στον κόλπο της Κυπαρισσίας στην Ελλάδα, που φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των χελωνών Καρέττα στη Μεσόγειο. Είναι η πρώτη φορά που προσδιορίζεται η συχνότητα φωλεοποίησης (ο αριθμός των φωλιών που έγιναν από το ίδιο θηλυκό σε μία περίοδο) για τις χελώνες που ωοτοκούν εκεί. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν και δεδομένα από δορυφορικούς πομπούς που εφαρμόστηκαν σε 21 θηλυκές Καρέττα για τη μελέτη των μετακινήσεών τους ανάμεσα σε κάθε φωλεοποίηση κατά το 2018 και το 2019. Από το πολυετές μαρκάρισμα και τις καταγραφές του ΑΡΧΕΛΩΝ γνωρίζουμε ότι περίπου 366 χελώνες αναμένεται να ωοτοκούν κάθε χρόνο στο νότιο Κυπαρισσιακό κόλπο. Ο μέσος όρος της συχνότητας φωλεοποίησης υπολογίστηκε για πρώτη φορά και για το 2019 βρέθηκε να είναι 3,8 φωλιές / χελώνα, κυμαινόμενος από 3 έως 5 φωλιές.

Το σημαντικό όμως είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα εκτίμησης των αναπαραγόμενων πληθυσμών της Καρέττα στην περιοχή της Μεσογείου. Το εντυπωσιακό είναι πως έδειξαν ότι ο εκτιμώμενος αριθμός των θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγονται στη Μεσόγειο μπορεί να είναι υπερεκτιμημένος κατά 73%. Αυτό οφείλεται στο ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις χρησιμοποιούσαν τη συχνότητα φωλεοποίησης που είχε υπολογιστεί για την Κύπρο το 2002. «Tώρα που ξέρουμε ότι αναπαράγονται πολύ λιγότερες χελώνες στη Μεσόγειο από όσες νομίζαμε, υπάρχει ανάγκη να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των ενήλικων χελωνών», είπε ο Θωμάς Αράπης, Πρόεδρος του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Με πληροφορίες από Σαν Σήμερα και Αρχελών