Ένα έργο που βλάπτει σοβαρά την υγεία και το περιβάλλον ξεσηκώνει αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα με πρωτοβουλία του Συντονιστικού της Συνεργασίας Όλων (Φορέων, Συλλόγων και πολιτών) κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 207010(704)/14.5.2020 βεβαίωσης χωροθέτησης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται εντός των ορίων της Περιοχής Προστασίας Γ’ του υγροτοπικού συμπλέγματος των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης. Η βεβαίωση, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, συνιστά κατά την κείμενη νομοθεσία την έγκριση εγκατάστασης που απαιτείται για έργα περιβαλλοντικών υποδομών αυτής της κατηγορίας.

Η βεβαίωση εξάλλου θεωρείται ακυρωτέα διότι για τη χωροθέτηση του έργου δεν ελήφθη υπόψη η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης Χαλκιδικής και δεν εξετάστηκαν κατά προτεραιότητα, όπως υποδεικνύει η εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη, εναλλακτικές λύσεις εκτός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής. Υποστηρίζεται επίσης ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά πλημμελή εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων κριτηρίων χωροθέτησης, «άλλως κατά πλάνη περί τα πράγματα της διοικήσεως»

Σύμφωνα με τους κατοίκους και τους φορείς που έχουν κινητοποιηθεί μαζικά, η θέση που προτείνεται για τη χωροθέτηση βρίσκεται επί της αγροτικής οδού πρόσβασης στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, περίπου ένα χιλιόμετρο από τη στροφή της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Σερρών και κυρίως στην Γ’ ζώνη προστασίας του εθνικού πάρκου λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.

EUROKINISSI

Η μονάδα αυτή θα κατασκευαστεί με ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, μαζί με αυτή της Αττικής και θα επεξεργάζεται 300 χιλιάδες τόνους σύμμεικτων σκουπιδιών τον χρόνο.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα βάσει του περιφερειακού σχεδιασμού και του προγράμματος του ΦοΔΣΑ να κατασκευαστεί και μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων, αλλά κυρίως μονάδα καύσης ή αλλιώς «ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου υπολείμματος που θα καίγεται», εκλύοντας επικίνδυνα αέρια στην ατμόσφαιρα. Ο κόσμος επισημαίνει ότι αυτά «αυξάνουν κατακόρυφα τον καρκίνο και την παιδική λευχαιμία», σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες.

Η αντίθετη άποψη ισχυρίζεται πως ό,τι έχει γίνει για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού, έχει γίνει με πλήρη τήρηση των προβλεπομένων και της νομοθεσίας.