Ερρίκος Ντυνάν: Μνημόνιο συνεργασίας με το ιστορικό Πανεπιστήμιο του Καρόλου

Η επιλογή του Ερρίκος Ντυνάν από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου ως κέντρου εκπαίδευσης των φοιτητών του της ιατρικής σχολής καταδεικνύει το ιδιαίτερα υψηλό επιστημονικό επίπεδο των ιατρών του Ερρίκος Ντυνάν.

Loader