Δικαστήρια Κορονοϊός: Οι δικαστές με επιστολή τους στον Σωτήρη Τσιόδρα ερωτούν ενόψει της εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων πως θα διασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια όταν θα υπάρχουν- ανά υπόθεση- τουλάχιστον «επτά (7) κατ΄ ελάχιστον άτομα» σε δικαστικές αίθουσες – ιδίως στα επαρχιακά δικαστήρια – «που δεν υπερβαίνουν τα 40 τ.μ. και με ποιο τρόπο θα καταστεί αυτό το δεδομένο συμβατό με την πρόβλεψη για καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων 1 άτομο ανά 10 τ.μ.;»

Θέτουν δε και θέμα παράτασης του δικαστικού έτους (για την οποία έχουν εκπεφρασμένη διαφωνία) σε συνάρτηση με τη δημόσια υγεία ρωτώντας αν «..είναι συμβατή αυτή η απόφαση που παρατείνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκδικάζεται αυξημένος αριθμός αστικών και ποινικών υποθέσεων, με το σχεδιασμό σας για την αποφυγή μετάδοσης του ιού των επόμενων μηνών και πόσο θα επηρεάσει τη μετάδοση του ιού η εντελώς αναγκαία χρήση των κλιματιστικών στις δικαστικές αίθουσες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;»

Ρωτούν τέλος αν «θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των παραγόντων της δίκης που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες;»

Στην επιστολή των δικαστών περιλαμβάνονται και οι εξής προτάσεις:

  • Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους.
  • Αντισηπτικό σε όλους τους χώρους.
  • Απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο.
  • Εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων με αριθμό τετραγωνικών ανά άτομο, 1 άτομο ανά 10 τ.μ.

Και συνεχίζουν οι δικαστές απευθυνόμενοι στον κ. Τσιόδρα θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα:

Στα πλαίσια που διαμορφώνει η ως άνω ΚΥΑ και ενόψει της συνέχισης άρσης των μέτρων της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

– Η εκδίκαση υποθέσεων διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες: τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, τον πληρεξούσιο του καθ΄ ου και τον δικαστή που δικάζει. Σε αυτούς προστίθενται οι διάδικοι εφόσον παρίστανται μετά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου καθώς και οι εκατέρωθεν μάρτυρες, ήτοι σύνολο επτά (7) κατ΄ ελάχιστον άτομα:

α) Έχει εκτιμηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η πλειοψηφία των δικαστικών αιθουσών – ιδίως στα επαρχιακά δικαστήρια – δεν υπερβαίνουν τα 40 τ.μ. και με ποιο τρόπο θα καταστεί αυτό το δεδομένο συμβατό με την πρόβλεψη για καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων 1 άτομο ανά 10 τ.μ.;

β) Έχει εκτιμηθεί ότι εκτός από τους παράγοντες που θα βρίσκονται εντός δικαστικής αίθουσας θα υπάρχει πολλαπλάσιος αριθμός παραγόντων σε αναμονή εκτός της αίθουσας, αλλά σε επίσης κλειστό χώρο (διάδρομοι, αίθρια κλπ); Ποια είναι η ενδεδειγμένη διαχείριση αυτού του συγχρωτισμού;

– Δυνάμει του άρθρου 18ν.4684/2020 με τροπολογία επί του νόμου που επικύρωνε την από 30.3.2020 Π.Ν.Π. για τα “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορoνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις”, ορίστηκε ότι “Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αρχίζουν την 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020”.

Eίναι συμβατή αυτή η απόφαση που παρατείνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκδικάζεται αυξημένος αριθμός αστικών και ποινικών υποθέσεων, με το σχεδιασμό σας για την αποφυγή μετάδοσης του ιού των επόμενων μηνών και πόσο θα επηρεάσει τη μετάδοση του ιού η εντελώς αναγκαία χρήση των κλιματιστικών στις δικαστικές αίθουσες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;

– Ενόψει των δεδομένων σοβαρών ελλείψεων στη διάθεση υγειονομικού και απολυμαντικού υλικού στα δικαστήρια, θεωρείτε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις πλήρους επαναλειτουργίας των δικαστηρίων μετά τις 15.05.2020, εφόσον η χρήση μασκών στους εσωτερικούς χώρους και η χρήση απολυμαντικών μέσων θα εναπόκειται στην ατομική διακριτική ευχέρεια κάθε παράγοντα της δίκης; Έχει ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου λήφθηκε μέριμνα για ειδικές διαμορφώσεις αιθουσών και χορήγηση μασκών υψηλής προστασίας;

– Ενόψει του ενδεχομένου πλήρους άρσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, με ποιους τρόπους θα είναι δυνατή η αποφυγή του συνωστισμού στις αίθουσες των δικαστηρίων και των υπηρεσιών που βρίσκονται στο χώρο τους;

– Ενόψει των επανειλημμένων αναφορών ότι η πανδημία πλήττει σε μεγαλύτερο ποσοστό τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τους χρονίως πάσχοντες, θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των παραγόντων της δίκης που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες;

Οι απαντήσεις σας στα σημαντικά αυτά ζητήματα αλλά και σε άλλα που θα ανακύπτουν σταδιακά κατά τη διαδικασία άρσης των μέτρων, είναι κομβικής σημασίας, καθώς θεωρούμε ότι ενόψει της πανδημίας η επιστήμη πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην λήψη των αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο και εφόσον είναι εφικτό, αναγνωρίζοντας το πολύ βεβαρημένο πρόγραμμά σας, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και η άμεση επικοινωνία μαζί σας, προκειμένου να σας παράσχουμε τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις και να λάβουμε με αμεσότητα τις οδηγίες σας» καταλήγει η επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος της Ένωσης Χρήστος Σεβαστίδης και ο γ.γ. Παντελής Μποροδήμος.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις