Λύση στο πρόβλημα πολίτη στον οποίο είχε επιβληθεί πρόστιμο 300 ευρώ από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, με την αιτιολογία της άσκοπης μετακίνησης κατά τη διάρκεια της ισχύος των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας, έδωσε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο επιβολής του προστίμου, ήταν επιτρεπτή από τις 5:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. η δυνατότητα μετακίνησης για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο, με τη συνοδευτική δήλωσης κυκλοφορίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ζωτικές ανάγκες των πολιτών. Να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση επίδοσης πράξης επιβολής προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην αρμόδια υπηρεσία, στην οποία συγκροτείται τριμελής επιτροπή, που εξετάζει εντός δύο εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει.

Διαβάστε εδώ την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο για λόγους άσκοπης μετακίνησης, παρόλο που ο πολίτης διέθετε συνοδευτική δήλωση κυκλοφορίας για σωματική άσκηση. Ο ίδιος υπέβαλε εμπρόθεσμα την ένστασή του, η οποία ωστόσο δεν εξετάστηκε. Από την πλευρά του, ο Συνήγορος επεσήμανε ότι η υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε στην ένσταση του πολίτη όπως είχε υποχρέωση και ζήτησε τη διερεύνηση των αντιρρήσεών του και το αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Υποδιεύθυνση Τροχαίας προέβη στην εξέταση της ένστασης και έκρινε ως βάσιμες τις αντιρρήσεις του πολίτη, επειδή η διαπραχθείσα παράβαση δεν στοιχειοθετήθηκε με πληρότητα και σαφήνεια και κατά συνέπεια διέγραψε το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί. Διαβάστε εδώ την απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις