Την 6μηνη κράτηση των συνδικαλιστών της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες), αλλά και την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις που επικαλείται ζητεί με την προσφυγή της στο δικαστήριο για την εκ των υστέρων κήρυξη της σημερινής τρίωρης στάσης εργασίας παράνομης και καταχρηστικής η διοίκηση της εταιρίας ανοίγοντας το δρόμο για σκληρές συνδικαλιστικές διώξεις.

Ουσιαστικά η διοίκηση στρέφεται εναντίον των διοικήσεων οκτώ συνδικαλιστικών σωματείων του μετρό, του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και του τραμ ζητώντας ουσιαστικά την παραδειγματική τιμωρία τους.

Με την αγωγή της μάλιστα η ΣΤΑΣΥ εμμέσως υπενθυμίζει ότι εφόσον η κινητοποίηση κριθεί παράνομη και καταχρηστική, θα μπορεί να ζητηθεί ακόμα και η απόλυση των εργαζομένων χωρίς αυτοί να μπορούν να την επικαλεστούν με δική τους αγωγή, καθώς στο έγγραφο σημειώνεται ότι: «Π.χ. ο εργαζόμενος που θα προσβάλει με αγωγή του το κύρος της, λόγω συμμετοχής του σε παράνομη απεργία καταγγελίας της σύμβασής του, εφόσον πραγματοποιηθεί τέτοια καταγγελία, θα κωλύεται εκ του δεδικασμένου της κηρυξάσης παράνομης την απεργία τεσίδικης δικαστικής απόφασης να αμφισβητήσει το παράνομο της απεργίας».

Η απόφαση του δικαστηρίου ακόμα αναμένεται αν και έχουν παρέλθει περισσότερες από οκτώ ώρες από τη λήξη της κινητοποίησης, αλλά ο χώρος των εργαζομένων στις συγκοινωνίες μοιάζει ήδη με καζάνι που βράζει.

Σύμφωνα με το δικόγραφο η ΣΤΑΣΥ ζητεί συγκεκριμένα:

  • Να γίνει δεκτή η αγωγή της.
  • Να αναγνωριστεί ο παράνομος και καταχρηστικός χαρακτήρας της επίδικης απεργιακής κινητοποίησης που εξαγγέλθηκε από τα εναγόμενα Σωματεία, για το πρωί της Τρίτης.
  • Να απαγορευτεί η πραγματοποίηση και η συνέχιση της επίδικης απεργιακής κινητοποίησης καθώς και οπιασδήποτε άλλης στο μέλλον με οποιαδήποτε μορφή εφόσον θα στηρίζεται στους ίδιους λόγους και ααιτήματα.
  • Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση ως προς τη διάταξή της για την αιτούμενη απαγόρευση.
  • Να καταδικαστούν οι εκπρόσωποι των εναγομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε χρηματική ποινή ποσού 1.500 ευρώ και σε προσωπική κράτηση 6 μηνών έκαστος για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ανωτέρω κεφάλαια της παρούσας αγωγής.
  • Να συντμηθεί η προθεσμία επιδόσεως και κλητεύσεως της παρούσας αγωγής.
  • Να μας επιτραπεί να κοινοποιήσουμε προς τα εναγόμενα Σωματεία την απόφαση του δικαστηρίου και μετά τις 7 μ.μ. καθώς και σε ημέρες αργίας.
  • Να καταδικαστούν τα εναγόμενα σωματεία στην εν γένει δικαστιμή μας δαπάνη.

Η ΣΤΑΣΥ στην αγωγή της επικαλείται ζημίες δεκάδων χιλιάδων ευρώ από την κινητοποίηση, ενώ κάνει λόγο για «ανυπολόγιστη» ζημία για το κοινωνικό σύνολο, δεδομένης της πρωτόγνωρης και επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία κατάστασης που προκάλεσε η πανδημία, για την οποία, πάντως, το σύνολο των μέτρων έχει πλέον αρθεί. Αναφέρεται στον συνωστισμό που «αποτελεί εστία πυροδότησης της πανδημίας και για το λόγο αυτό η χρονοαπόσταση των συρμών μειώθηκε στο ελάχιστο δυνατό. Η ΣΤΑΣΥ μάλιστα παραδέχεται πως η κατάσταση στην Αθήνα είναι επιβαρυμένη από τον κορονοιό καταλήγει πως «Είναι δε βέβαιο, ότι σε περίπτωση που υλοποιηθεί η επίδικη στάση εργασίας θα προκληθεί φαινόμενο συνωστισμού, με σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, δεδομένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ. Οτιδήποτε δημιουργεί βάρος στην ήδη επιβαρυμένη λόγω κορονοιού πρωτεύουσα της χώρας, αποκαλύπτει και τον πρόδηλα καταχρηστικό χαρακτήρα της επίδικης κινητοποίησης».

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις