Μεγάλη Τρίτη: Τι γιορτάζουμε σήμερα - Το τροπάριο της Κασσιανής

Ποια ήταν η Κασσιανή και πώς γράφτηκε το αγαπητό στους πιστούς τροπάριο.

Loader