Μεταβιβάσεις ακινήτων: Yπογραφή συμβολαίων με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες έως και τις 15 Ιανουαρίου 2022

Loader