ΟΦΕΤ: Ένα ωφέλιμο αποτύπωμα κοινωνικής προσφοράς

Στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), με πάνω από μισό αιώνα ζωής, αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς τόσο για την φαρμακευτική επιστήμη, όσο και για την κοινωνία και τη βιωσιμότητα.