Δημοσκόπηση Bridging Europe*: Το δεύτερο ερώτημα αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), το οποίο παρά τις σημαντικότατες ελλείψεις του, κατά κοινή ομολογία, τα έχει καταφέρει περίφημα μέχρι τώρα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η κυβέρνηση, παρά τις επιφυλάξεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις στελεχών της για μεγαλύτερη στήριξη και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της υγείας, διατύπωσε διαμέσου του Πρωθυπουργό τη στήριξή της στο ΕΣΥ, προτείνοντας και μια πρώτη λίστα μέτρων ενίσχυσής του.

Η στήριξη του ΕΣΥ είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, με 75%, κι αυτό αναγκάζει την ίδια την κυβέρνηση, αλλά και συνολικά το πολιτικό και κομματικό μας σύστημα, με αφορμή και την πανδημία, να καταβάλλει τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες για την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της στελέχωσης και του εξοπλισμού του και τώρα, και μετά το πέρας της κρίσης.

Όπως σημειώνουν οι κ.κ Δημήτρης Ραπίδης (πολιτικός επιστήμονας, ιδρυτής της Bridging Europe), και Ξένια Ηλιοπούλου (επιστημονική συνεργάτιδα) με την έρευνα «επιχείρησαν να καλύψουν κάποια από τα βασικά ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, που αναπτύσσονται παράλληλα με τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι απαντήσεις στις παρακάτω πέντε ερωτήσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα» λένε «πως η κοινωνία είναι προβληματισμένη, ανήσυχη για την παρούσα κατάσταση, αλλά και για όσα ενδεχομένως θα ακολουθήσουν στο πεδίο της οικονομίας και της εργασίας.» 

Oι απαντήσεις των πολιτών στο τρίτο ερώτημα αποτυπώνουν την αγωνία για την κατάσταση της οικονομίας, αλλά και τη βεβαιότητα ενός μεγάλου μέρους των ερωτηθέντων, ότι η κυβέρνηση θα λάβει νέα μέτρα λιτότητας λόγω των προβλέψεων για βαθια ύφεση.

Το 55% λοιπόν αναμένει να υιοθετηθούν σταδιακά νέα μέτρα λιτότηταςμε ένα ωστόσο κρίσιμο 37% να εκτιμά ότι δεν θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να τονίσουμε ότι οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών είναι πολύ δυσμενείς για την ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια ομιχλώδης κατάσταση για το άμεσο μέλλον.

Στο τέταρτο ερώτημα δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ερμηνειών ή παρερμηνειών. Ένα από τα εμβληματικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας κατά τη διάρκεια των μνημονίων ήταν ο νόμος Κατσέλη – και στη συνέχεια νόμος Σταθάκη – για την προστασία της α’ κατοικίας από τις τραπεζικές κατασχέσεις. Η παρούσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση άρση του πλαισίου, ωστόσο η κυβέρνηση, όσο και το Eurogroup, επιμένουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Αντίθετα, το 64% των πολιτών διαφωνεί με την άρση του πλαισίου προστασίας της α’κατοικίας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα κινηθεί τελικά η κυβέρνηση στο πεδίο αυτό, ποιες και σε τι βάθος θα είναι αντιδράσεις της κοινωνίας και πως θα αποτυπωθεί αυτό μελλοντικά στις τάσεις της κοινής γνώμης.

Το πέμπτο και τελευταίο ερώτημα αφορά περισσότερο έναν προβληματισμό που εκφράζεται σταδιακά από αναλυτές, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών ευρύτερα, και έχει να κάνει με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με αφορμή τα αυξημένα μέτρα ελέγχου των πολιτών στο πλαίσιο της καραντίνας και την ενίσχυση των αντίστοιχων τεχνολογικών μέσων παρακολούθησης, γεννάται προβληματισμός για το κατά πόσο θα ενισχυθούν αντίστοιχα μέτρα και μετά το πέρας της καραντίνας με διαφορετικούς τρόπους.

Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυεπίπεδο ζήτημα, ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι ήδη το 51% εκφράζει προβληματισμό για το που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση και εάν ενδεχομένως επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα της δημόσιας σφαίρας και της παρακολούθησης των πολιτών.

Στοιχεία έρευνας:

Εταιρεία: Bridging Europe (ΒΕ)* | Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Άνδρες και Γυναίκες, 17 ετών και άνω | Δείγμα: 1022 άτομα στις 13 Περιφέρειες της χώρας | Διάστημα συλλογής στοιχείων: 13-15 Απριλίου 2020 | Μέθοδος δειγματοληψίας: Πολυσταδιακή με χρήση quota ως προς το φύλο και την ηλικία, με στάθμιση ψήφου εκλογών Ιουλίου 2019 | Συλλογή στοιχείων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου | Μέγιστο σφάλμα 3% σε διάστημα εμπιστοσύνης 95% | Για τη διεξαγωγή της έρευνας τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας της ESOMAR.