Βρετανία σε UNESCO: Δεν έχουμε πρόθεση να δώσουμε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης και τις θέσεις της Ελλάδας στο ζήτημα

Loader