Χιονοκάλυψη στην Ελλάδα: Μηδαμινή φέτος, μόλις στο 1,3% με Μ.Ο. το 9%

Loader