ΑΑΔΕ για φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους γίνεται προαιρετικός ο IBAN

Όσοι εξαιρούνται, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν λογαριασμό ΙΒΑΝ μόνο εάν έχουν πιστωτικό υπόλοιπο ή εκκρεμεί γι' αυτούς επιστροφή φόρου.

Loader