Κατά τις καθημερινές τηλεδιασκέψεις της ομάδας μας, ανέκυπταν συνεχώς ζητήματα που απαιτούσαν λύσεις. Την απάντηση μας την έδινε πάντα αβίαστα το απόφθεγμα του συγγραφέα «Ο άνθρωπος είναι η απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση».

Οι πρόσφατες μεταναστεύσεις γονέων μελών της ομάδας μας στο εξωτερικό λόγω της αβάστακτης ανεργίας και η αγωνία της σπουδάζουσας αυτής νεολαίας για την προβλεπόμενη αδυναμία εύρεσης εργασίας στον τόπο μας μετά το πέρας των σπουδών τους, με συνέπεια την ερήμωση των οικισμών μας, με έκαναν να δώσω το λόγο της τιμής μου ότι θα εξαντλήσω τις δυνατότητες που μας δίδονται ώστε να επέλθει ισόρροπη ανάπτυξη στην Κοινότητά μας.

Το πρώτο μεγάλο έργο που υλοποιείται σήμερα στην Κοινότητά μας μετά από εικοσαετή διαδικασία αδειοδότησης και ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Κοινότητας Κορθίου και όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου, είναι ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση Φραγκάκι.

Οι μετοχές της αδειοδοτημένης για το έργο αυτό εταιρείας «GREEK WINDPOWER AE» μεταβιβάστηκαν προσφάτως στην εγνωσμένου κύρους και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».

Με αφορμή προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό μας δίκτυο ένεκα των εργασιών διαμόρφωσής του και των καιρικών συνθηκών, επικοινωνήσαμε προσφάτως με το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και διαπιστώσαμε με ευχαρίστηση τη θέλησή του, όχι μόνο να δημιουργηθεί μία διαρκή φίλια σχέση μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της εταιρείας, αλλά επιπροσθέτως να διατεθεί η τεχνογνωσία και το έμψυχο και άψυχο δυναμικό της εταιρείας στη διάθεση του οράματος ανάπτυξης της Κοινότητάς μας. Πέραν της εμπέδωσης αισθήματος ασφάλειας για θέματα υγείας με την παροχή από την εταιρεία ασφαλιστικής κάλυψης για εναέρια διακομιδή ασθενών κατοίκων του νησιού μας και της έγγραφης δεσμεύσεως για την πλήρη αποκατάσταση του οδικού μας δικτύου και τη συντήρησή του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του Αιολικού Σταθμού, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υποσχέθηκε να κατασκευάσει άμεσα νέες δεξαμενές πόσιμου ύδατος στους οικισμούς της Κοινότητας Κορθίου σε αντικατάσταση όσων έχουν φθαρεί, καθώς και να επιμεληθεί της μελέτης και της κατασκευής σύγχρονου σφαγείου, που όραμά μας είναι να λειτουργήσει συνεταιριστικά, ώστε να πάψουν να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης οι κτηνοτρόφοι του τόπου μας και να εμπορεύονται οι ίδιοι τα άριστης ποιότητας αμνοερίφιά τους. Υπό συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας του Σταθμού, υπάρχει δυνατότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, να ανταποδίδονται στην Κοινότητά μας από την εταιρεία έργα υποδομών και ανάπτυξης, πέραν των εκ του νόμου επιβεβλημένων τελών και η εταιρεία φαίνεται διατεθειμένη να το πράξει και μάλιστα δεσμευόμενη εγγράφως.

Ο σεβασμός προς τη Φύση και τα πλάσματά της είναι προϋπόθεση συνέχειας της ανθρωπότητας, όχι όμως με την κοσμοκεντρική αντίληψη που επιχειρεί στο όνομα της οικολογίας να αμφισβητήσει την ανθρώπινη παρουσία, διότι έτσι οδηγούμαστε στο μηδενισμό. Υπάρχουν μελέτες για την προστασία ειδών υπό εξαφάνιση και μπορούμε να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Υπερβολικές αντιδράσεις με μοναδικό σκοπό τη ματαίωση νόμιμα αδειοδοτημένων έργων δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Είμαστε βέβαιοι ότι η ισόρροπη ανάπτυξη που οραματιζόμαστε, μέρος της οποίας είναι και ο εν λόγω σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο, μπορεί να είναι όχι απλά βιώσιμη, μη καταστρέφοντας το περιβάλλον που επιβιώνει, αλλά και αειφόρος. Αρκεί η απάντηση να είναι ο άνθρωπος.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κορθίου Άνδρου
Ιωάννης Α. Αντωνέλλος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις