Μειώθηκαν κατά 10,8% οι άνεργοι στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Το σύνολο των ατόμων είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών

Loader