Αυτοί είναι οι επιτυχόντες των 3 νέων προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα 3 νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Loader