Σε «ακτινογραφία» των δυσμενών επιδράσεων της πανδημίας στις ελληνικές επιχειρήσεις προχώρησε η Grant Thornton. Tα συμπεράσματα της έρευνας είναι τουλάχιστον δυσοίωνα, καθώς καταδεικνύουν ότι επτά στις δέκα επιχειρήσεις θα υποστούν επηρεαστούν δυσμενώς, η πτώση τζίρου κατά κλάδο θα φθάσει έως το -52%, η λειτουργική κερδοφορία έως το -227%, με τέσσερις κλάδους να καθίστανται λειτουργικά ζημιογόνοι (απώλειες πάνω από -100%), οι απώλειες ρευστότητας θα φθάσουν τα 5,6 δισ. ευρώ και η επίπτωση για την εθνική οικονομία θα είναι να γυρίσει το ΑΕΠ το 2021 στο σημείο όπου βρισκόταν το 2017.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, όπως αναφέρει η Grant Thornton είναι τα ακόλουθα:

  • Επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του Covid 19 ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας τους.
  • Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού 32,9 δισ. ευρώ (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.
  • Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομίας, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ.
  • Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 200χιλ. ευρώ αναμένουμε να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους το 2020, κατά 12,4%.
  • Αναμένεται μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020 κατά 39%.
  • Εκτίμηση για 5,6 δισ. μείωση της ρευστότητας τους το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στη δραστηριότητά τους.

Ειδικότερα, οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο, καθώς διεκόπη η δραστηριότητα σχεδόν στο σύνολό τους, αφορούν τις Υπηρεσίες Καταλύματος & Εστίασης, την Εκπαίδευση και την Ψυχαγωγία.

Στα διαγράμματα, παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών το 2019 και ο αριθμός των εργαζόμενων, που απασχολούσαν το 2019, επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους, σε κλάδους οι οποίοι είχαν τη σημαντικότερη αρνητική επίδραση από τον COVID 19 βάσει των μεγεθών αυτών και του εύρους της διακοπής της δραστηριότητάς τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μόλις το 1,6% των ανωτέρω επιχειρήσεων έχει δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η πτώση των εσόδων έφθασε ακόμη και στο 98% κατά τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι απώλειες θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που διέκοψαν τις δραστηριότητές τους έφθασαν έως και 91%.

Η εκτίμηση για την ύφεση

Η επεξεργασία των αρχικών εκτιμήσεων δείχνει πως η οικονομία θα καταγράψει ύφεση το 2020 ίση με 8,5%. Στην περίπτωση αυτή, η οικονομία το 2021 εκτιμάται πως θα επιστρέψει στα επίπεδα του 2017, έχοντας απολέσει τον πλούτο που δημιουργήθηκε την τελευταία 3ετία. Η εκτίμηση για τη μεταβολή του ΑΕΠ λαμβάνει υπόψη τη συνακόλουθη ταχύτητα άρσης των μέτρων περιορισμού καθώς και το μέγεθος των αντισταθμιστικών μέτρων που λαμβάνονται σε κρατικό επίπεδο.

Οι απώλειες στους επιμέρους κλάδους

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των απωλειών τζίρου και λειτουργικής κερδοφορίας, τη μεγαλύτερη πτώση τζίρου, όπως ήταν αναμενόμενο, η οποία θα ξεπεράσει το 50%, θα έχει ο κλάδος των καταλυμάτων (ξενοδοχεία), αλλά υπάρχουν συνολικά επτά κλάδοι που θα χάσουν περισσότερο από το 30% των πωλήσεων, ανάμεσά τους και ο κλάδος των πετρελαιοειδών.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA, Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων) φαίνεται ότι οι τέσσερις κλάδοι που κυρίως πλήττονται (αερομεταφορές, τέχνες – διασκέδαση, εστίαση, θαλάσσιες μεταφορές) θα περάσουν φέτος σε λειτουργικές ζημιές, καθώς τα ποσοστά μείωσης των EBITDA μειώνονται κατά -142% έως -227%. Άλλοι έξι κλάδοι θα έχουν μείωση σε ποσοστά που ξεπερνούν το -50% και φθάνουν το -94%.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις